Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl
- Stanisław Wyspiański sam namalował „obrazy święte”, które zostały zawieszone nad drzwiami sceny teatralnej: Matkę Boską Ostrobramską i Częstochowską. W przygotowaniu scenografii do „Wesela” wykorzystano ostatecznie kopie jego pastelowych szkiców.

- Istniały dwie wersje afisza teatralnego, zapowiadającego premierę sztuki, różniące się w spisie osób. W jednej z tych wersji postacie „panien z miasta” miały inne imiona: zamiast Maryny, Zosi i Haneczki widniały imiona Klary, Anieli i Krzysi. Powodem wydrukowania zastępczego afiszu była interwencja matki Lucjana Rydla. Na jej żądanie i koszt pierwotne afisze zostały zalepione innymi.

- Po premierze dramatu Lucjan Rydel, wieloletni przyjaciel Wyspiańskiego jeszcze z czasów gimnazjalnych, poczuł się urażony sposobem, w jaki autor „Wesela” przedstawił jego żonę. Stosunki między nimi uległy znacznemu oziębieniu.

- Również Włodzimierz Tetmajer początkowo ostro zareagował na wiadomość, że akcja dramatu Wyspiańskiego opiera się na autentycznym zdarzeniu, które miało miejsce w jego domu, a postaci sztuki wzorowane są na rzeczywistych osobach. Jednakże po obejrzeniu „Wesela” napisał do Wyspiańskiego list, w którym wyraził swój podziw i entuzjazm:
„Drogi, serdeczny Panie Stanisławie! Pierwszy raz w życiu dzieło sztuki zrobiło na mnie takie wrażenie, że płakałem, jak małe dziecko. … Zwalił pan Chrobrego mieczem starą, głupią, pozytywną myśl o Polsce, zwalił pan sztandar organicznych prac, pozytywnych idei i zasiał pan złote ziarno miłości ideału i wszystkiego, dla czego siać warto. Jak Archanioł, zatknął pan chorągiew z napisanym na niej hasłem miłości Ojczyzny i wielkiej, nieśmiertelnej sztuki.”

- Opis dekoracji, widniejący w tekście drukowanym, nie znajdował się w pierwszopisie, który był podstawą skryptu teatralnego. Został dodany w pierwszym wydaniu dramatu, a Wyspiański stworzył didaskalia, opierając się na scenografii, która była wykorzystana w krakowskim spektaklu.

- W 1973 roku na podstawie „Wesela” powstał film w reżyserii Andrzeja Wajdy.Polecasz ten artykuł?TAK NIEUdostępnij


  Dowiedz się więcej
1  Wesele - streszczenie szczegółowe
2  Plotka o “Weselu” - postaci dramatu i ich pierwowzory
3  „Wesele” jako rozrachunek z narodowymi mitami