Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl

Na przykładzie wybranych bohaterów Granicy Zofii Nałkowskiej przedstaw, w jaki sposób przekraczają oni tytułowe granice - plan wypracowania

Wstęp
1. „Granica” Zofii Nałkowskiej jako powieść psychologiczna i próba odpowiedzi na pytanie, kim jest człowiek. Spojrzenie na człowieka jako na istotę złożoną, zdeterminowaną różnymi czynnikami: społeczno-politycznymi, obyczajowymi, psychologicznymi, moralnymi, filozoficznymi.
2. Zenon Ziembiewicz i Justyna Bogutówna – bohaterowie, przekraczający różne granice.

Rozwinięcie
I Zenon Ziembiewicz:

1. Podstawowe... więcej

Kariera głównego bohatera „Granicy” Zofii Nałkowskiej, Zenona Ziembiewicza – moralna dezercja czy spełnienie marzeń?

Wstęp
Powieść Zofii Nałkowskiej jako historia zawrotnej kariery głównego bohatera i zarazem klęska człowieka, który w pogoni za marzeniami dopuścił się moralnej dezercji.

Rozwinięcie
1. Podstawowe informacje o bohaterze – pochodzenie, status społeczny jego rodziców oraz jego relacje z ojcem i matką.

2. Dzieje Zenona pod względem realizacji własnych ambicji i marzeń:
a) upór w dążeniu do uzyskania upragnionego wykształcenia... więcejOceń postawę Zenona Ziembiewicza – głównego bohatera powieści Zofii Nałkowskiej (Zenon Ziembiewicz – bohater czy antybohater powieści Zofii Nałkowskiej?) - plan wypracowania

Wstęp
1. Dzieje Zenona Ziembiewicza, głównego bohatera powieści Zofii Nałkowskiej: „Granica”, jako przykład pięknej kariery i tragicznej w skutkach klęski moralnej człowieka, który chciał „uczciwie żyć”.

2. Zenon Ziembiewicz – postać o złożonej osobowości, wzbudzająca mieszane uczucia i trudna do jednoznacznej oceny.

Rozwinięcie
1. Obiektywne spojrzenie na bohatera – przybliżenie podstawowych... więcej

"Granica" Zofii Nałkowskiej – wybory moralne Zenona Ziembiewicza a uniwersalizm ludzkich zachowań - plan wypracowania

Wstęp
1. Wyjaśnij, jaki sposób rozumiesz pojęcia „wybór moralny” i „uniwersalizm ludzkich zachowań”?

2. „Granica” Zofii Nałkowskiej jako powieść psychologiczna o istocie wyborów moralnych, które determinują życie i sposób myślenia głównego bohatera.

Rozwinięcie
1. Krótka charakterystyka Zenona Ziembiewicza i jego młodzieńczych ideałów oraz pragnienia, aby żyć uczciwie.

2. Wybory... więcej