Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki

Na przykładzie wybranych bohaterów Granicy Zofii Nałkowskiej przedstaw, w jaki sposób przekraczają oni tytułowe granice - plan wypracowania

Wstęp
1. „Granica” Zofii Nałkowskiej jako powieść psychologiczna i próba odpowiedzi na pytanie, kim jest człowiek. Spojrzenie na człowieka jako na istotę złożoną, zdeterminowaną różnymi czynnikami: społeczno-politycznymi, obyczajowymi, psychologicznymi, moralnymi, filozoficznymi.
2. Zenon Ziembiewicz i Justyna Bogutówna – bohaterowie, przekraczający różne granice.

Rozwinięcie
I Zenon Ziembiewicz:

1. Podstawowe... więcejKariera głównego bohatera „Granicy” Zofii Nałkowskiej, Zenona Ziembiewicza – moralna dezercja czy spełnienie marzeń?

Wstęp
Powieść Zofii Nałkowskiej jako historia zawrotnej kariery głównego bohatera i zarazem klęska człowieka, który w pogoni za marzeniami dopuścił się moralnej dezercji.

Rozwinięcie
1. Podstawowe informacje o bohaterze – pochodzenie, status społeczny jego rodziców oraz jego relacje z ojcem i matką.

2. Dzieje Zenona pod względem realizacji własnych ambicji i marzeń:
a) upór w dążeniu do uzyskania upragnionego wykształcenia... więcejWyjaśnij sens tytułu powieści Zofii Nałkowskiej: Granica - plan wypracowania

Wstęp
1. Zastanów się, jakie znaczenie dla dzieła literackiego i jego odbiorcy ma tytuł. Czy wskazuje na pewne cechy utworu?
2. Tytuł powieści Zofii Nałkowskiej jest wieloznaczny i nawiązuje do wielu aspektów problematyki dzieła.

Rozwinięcie
1. Granice społeczno-polityczne – trudne do przekroczenia, istnieją pomiędzy różnymi warstwami społecznymi i wyznaczają miejsce człowieka w danej społeczności:
a) granica między... więcejKiedy kompromis staje się zdradą? Rozważ problem, odwołując się do powieści Zofii Nałkowskiej - plan wypracowania

Wstęp
1. Wyjaśnij pojęcia kompromisu i zdrady. Zastanów się, czy ustępstwa w pewnych sprawach są równoznaczne ze zdradą własnych przekonań i samego siebie. Kiedy człowiek zdradza samego siebie, godząc się na kompromis?

2. Elżbieta Biecka i Zenon Ziembiewicz – bohaterowie, którzy często decydowali się na kompromis, kierując się różnymi zasadami i wartościami.

Rozwinięcie
I Elżbieta Biecka:
1. Informacje... więcejGranica Zofii Nałkowskiej próbą dociekania prawdy o człowieku (jako wyraz niejednoznacznej i skomplikowanej prawdy o człowieku) - plan wypracowania

Wstęp
1. „Granica” jako powieść o poszukiwaniu prawdy o człowieku, próba odpowiedzi na pytanie, kim jest człowiek i jakie czynniki determinują jego zachowanie, sposób bycia i kierunek działań.
2. Koncepcja Nałkowskiej: człowiek jest istotą złożoną, wielopłaszczyznową.

Rozwinięcie
Nałkowska kreuje doskonałe portrety psychologiczne bohaterów, ukazując ich jako istoty biologiczne, istoty żyjące w społeczeństwie,... więcej"Granica odporności moralnej odsuwała się niepostrzeżenie dalej" – Zenon Ziembiewicz w konfrontacji z rzeczywistością - plan wypracowania

Wstęp
1. Na myśl przewodnią wypracowania wybierz cytat: „Na razie nie wyglądało to jeszcze na porażkę. W jakimkolwiek miejscu zastawał samego siebie, zawsze tuż w pobliżu leżało coś gorszego, czemu się można było w najlepszej wierze przeciwstawić. Jednakże granica ostateczna tych przeciwstawień – granica odporności moralnej – odsuwała się coraz dalej”.

2. Losy głównego bohatera powieści Zofii Nałkowskiej,... więcejOceń postawę Zenona Ziembiewicza – głównego bohatera powieści Zofii Nałkowskiej (Zenon Ziembiewicz – bohater czy antybohater powieści Zofii Nałkowskiej?) - plan wypracowania

Wstęp
1. Dzieje Zenona Ziembiewicza, głównego bohatera powieści Zofii Nałkowskiej: „Granica”, jako przykład pięknej kariery i tragicznej w skutkach klęski moralnej człowieka, który chciał „uczciwie żyć”.

2. Zenon Ziembiewicz – postać o złożonej osobowości, wzbudzająca mieszane uczucia i trudna do jednoznacznej oceny.

Rozwinięcie
1. Obiektywne spojrzenie na bohatera – przybliżenie podstawowych... więcej"Granica" Zofii Nałkowskiej – wybory moralne Zenona Ziembiewicza a uniwersalizm ludzkich zachowań - plan wypracowania

Wstęp
1. Wyjaśnij, jaki sposób rozumiesz pojęcia „wybór moralny” i „uniwersalizm ludzkich zachowań”?

2. „Granica” Zofii Nałkowskiej jako powieść psychologiczna o istocie wyborów moralnych, które determinują życie i sposób myślenia głównego bohatera.

Rozwinięcie
1. Krótka charakterystyka Zenona Ziembiewicza i jego młodzieńczych ideałów oraz pragnienia, aby żyć uczciwie.

2. Wybory... więcej