Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl
Wstęp
1. Wyjaśnij, jaki sposób rozumiesz pojęcia „wybór moralny” i „uniwersalizm ludzkich zachowań”?

2. „Granica” Zofii Nałkowskiej jako powieść psychologiczna o istocie wyborów moralnych, które determinują życie i sposób myślenia głównego bohatera.

Rozwinięcie
1. Krótka charakterystyka Zenona Ziembiewicza i jego młodzieńczych ideałów oraz pragnienia, aby żyć uczciwie.

2. Wybory moralne Zenona Ziembiewicza:
a) życie osobiste:
- decyduje się na romans z ubogą dziewczyną, kierując się przede wszystkim potrzebami seksualnymi. Ma świadomość, że taki związek zostanie potępiony przez opinię publiczną, lecz nie potrafi go zakończyć wbrew temu, co podpowiada mu zdrowy rozsądek.

- swoim postępowaniem wobec dziewczyny powiela schemat zachowań swego ojca, który zawsze potępiał. Dokonuje wybory niezgodnego ze swoimi wcześniejszymi poglądami.

- gdy dowiaduje się o ciąży Justyny, przyjmuje postawę pasywną i pozostawia podjęcie decyzji dziewczynie. Nie potrafi wykazać się męską godnością, zapewniając kochankę, że w zaistniałej sytuacji będzie jej pomagał, choć jednocześnie nie mówi wprost, aby usunęła ciążę.

- pomaga Justynie w znalezieniu pracy, spełnia jej kaprysy, ale nie wynika to z poczucia odpowiedzialności i wartości moralnych – Zenon żyje w nieustannym lęku, że ludzie dowiedzą się o jego romansie i to zaważy na jego nieposzlakowanej opinii.

- przez długi czas okłamuje Elżbietę, nie mówiąc jej o romansie z Justyną. Zawsze oczekuje wyrozumiałości i wsparcia ze strony żony, zachowując się jak typowy egoista i nie biorąc pod uwagę uczuć kobiety.

- nie potrafi wziąć na siebie całkowitej odpowiedzialności za nieszczęście kochanki – część poczucia winy świadomie przerzuca na żonę.

b) kariera zawodowa:
- w zamian za korzyści finansowe i wysoką pozycję społeczną zaprzedaje samego siebie i stopniowo rezygnuje z młodzieńczych ideałów, godząc się na kolejne ustępstwa wobec ludzi, którzy posiadają rzeczywistą władzę w mieście.

- prowadzi podwójne życie: wobec żony jest mężczyzną mrukliwym, zamkniętym w sobie, ludzie z towarzystwa postrzegają go jako człowieka godnego zaufania. Typowo egoistyczne poczucie moralności czyni z niego człowieka dwulicowego, hipokrytę i obłudnika, choć sam postrzega siebie jako osobę uczciwą, kierującą się dobrymi intencjami.

- winą za kolejne porażki obarcza innych ludzi bądź też nie czuje się odpowiedzialnym za daną sytuację, twierdząc, że nie czuje się odpowiedzialnym za nieszczęśliwy splot niesprzyjających mu okoliczności.

3. Z biegiem czasu Zenon zmienia się w człowieka, niezdolnego do rozróżniania dobra i zła, coraz bardziej odsuwającego od siebie poczucie odpowiedzialności. Czytelnik obserwuje upadek moralny bohatera, jego klęskę jako człowieka w sferze życia osobistego i zawodowego.

4. Zastanów się, czy zachowanie i wybory moralne Zenona Ziembiewicza można postrzegać w kategoriach uniwersalnych zachowań człowieka. Czy miał możliwość dokonania innych wyborów, które byłyby zgodne z sumieniem człowieka o dojrzałej wrażliwości moralnej? Czy wybory Zenona można uznać za schemat wyborów moralnych innych ludzi?

Zakończenie
Każdy człowiek postępuje zgodnie z własnym sumieniem. Trudno więc stworzyć uniwersalny schemat ludzkich zachowań.Polecasz ten artykuł?TAK NIEUdostępnij


  Dowiedz się więcej
1  Granica - streszczenie szczegółowe
2  Na przykładzie wybranych bohaterów Granicy Zofii Nałkowskiej przedstaw, w jaki sposób przekraczają oni tytułowe granice - plan wypracowania
3  Granica - interpretacja tytułu