Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl
Wstęp
Powieść Zofii Nałkowskiej jako historia zawrotnej kariery głównego bohatera i zarazem klęska człowieka, który w pogoni za marzeniami dopuścił się moralnej dezercji.

Rozwinięcie
1. Podstawowe informacje o bohaterze – pochodzenie, status społeczny jego rodziców oraz jego relacje z ojcem i matką.

2. Dzieje Zenona pod względem realizacji własnych ambicji i marzeń:
a) upór w dążeniu do uzyskania upragnionego wykształcenia – samodzielność od najmłodszych lat, brak wsparcia finansowego ze strony rodziców, uzyskanie stypendium, umożliwiającego dalszą naukę w Paryżu.

b) podjęcie współpracy z Czechlińskim, dzięki której mógł ukończyć studia za granicą – częściowa realizacja marzeń i zarazem pierwsza dezercja moralna. Zenon, w zamian za udzieloną pożyczkę, pisze artykuły niezgodne z jego poglądami i opiniami.

c) powrót do kraju i szansa na zrealizowanie marzeń o założeniu rodziny z ukochaną kobietą. Pragnienie szybkiego poślubienia Elżbiety i stworzenia dla niej szczęśliwego domu wpływają ostatecznie na decyzję Zenona o przyjęciu stanowiska redaktora naczelnego „Niwy”.

d) praca w gazecie – kolejne ustępstwa Ziembiewicza. Pozostaje on pod wpływem Czechlińskiego i zamieszcza w czasopiśmie narzucane mu odgórnie artykuły. Spełnienie marzeń o poprawie sytuacji finansowej, lecz jednocześnie poczucie zatracania własnych ideałów.

e) awans na prezydenta miasta – Zenon widzi w nim możliwość realizowania swych ideałów i początkowo odnosi sukces, budując domy dla robotników i wprowadzając zmiany, polepszające życie biedoty. Jest człowiekiem spełnionym, bogatym i staje się symbolem pięknej kariery. Zarazem staje się kimś innym – bywa w towarzystwie, zmienia swój sposób bycia i zatraca swą tożsamość. Problemy osobiste, będące konsekwencją romansu z Bogutówną oraz zależność od wpływowych ludzi, sprawiają, że coraz bardziej odsuwa od siebie odpowiedzialność za błędne decyzje i czyny. Stopniowo niszczy również swoje małżeństwo. Traci poczucie moralności i zdolność do odróżniania dobra i zła.

f) samobójstwo jako ostateczna moralna dezercja i ucieczka przed problemami.

Zakończenie
Kariera Zenona Ziembiewicza to przykład źle wykorzystanej szansy na realizację marzeń. W wyniku źle podejmowanych decyzji i ustępstw kończy się ona moralną dezercją bohatera. Zastanów się, czy Zenon mógł uniknąć moralnej dezercji i czy jego wybory były właściwymi. Co zapoczątkowało klęskę bohatera?Polecasz ten artykuł?TAK NIEUdostępnij


  Dowiedz się więcej
1  Granica - streszczenie szczegółowe
2  Justyna Bogutówna - charakterystyka
3  Symbolika tytułu - notatka