Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl
Katarynka powstała w 1881 r. jako jedno z ważniejszych ogniw w bogatej twórczości nowelistycznej Prusa. Jest to utwór, w którym autor Lalkidaje wyraz swoim zainteresowaniom społecznym, tworząc przy tym interesujący portret dziecięcy. Jeden z tych przywoływanych na dowód jego niezwykłej umiejętności „ożywiania” małoletnich bohaterów. Poważny temat, jakim jest kalectwo dziecka i jego wpływ na głównego bohatera, wzbogaca autor żartobliwymi uwagami wszechwiedzącego narratora.

Poza tym z umiarem wyzyskuje wątki biograficzne, przemyca jedno ze sztandarowych haseł polskiego pozytywizmu (praca u podstaw), wygłasza pochwałę codzienności. A wszystko to podporządkowuje roli odgrywanej przez tytułowy przedmiot (sokół noweli) należący do innego (symbolicznego) porządku. Przedmiot zwyczajny i niezwyczajny zarazem.

Bibliografia


1. Janina Kulczycka-Saloni, Bolesław Prus, Wiedza Powszechna, 1967
2. Janina Kulczycka-Saloni, Nowelistyka Bolesława Prusa, Czytelnik, 1969
3. Kazimierz Czachowski, Między romantyzmem a realizmem, PIW, 1967
4. Zygmunt Szweykowski, Twórczość Bolesława Prusa, 1972Mapa serwisu: