Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl
Wstęp
1. Lekarz – zawód będący powołaniem, wiążący się z niesieniem pomocy ludziom.
2. Główny bohater „Ludzi bezdomnych” jest lekarzem, mającym poczucie misji i obowiązku wobec ludzi biednych.

Rozwinięcie
1. Dwie postawy lekarzy wobec swego zawodu:

a) postawa lekarzy z warszawskiej elity – służba ludziom bogatym, których stać na leczenie, brak zrozumienia dla najuboższych, sporadyczna działalność charytatywna na rzecz biedoty. Zawód lekarza daje im uprzywilejowaną pozycję w społeczeństwie i możliwość zdobywania pieniędzy.

b) postawa Tomasza Judyma – zawód lekarza postrzega jako posłannictwo. Uważa, że obowiązkiem każdego lekarza jest pomoc chorym, niezależnie od ich sytuacji materialnej. Lekarz powinien wykorzystywać swą wiedzę do kształtowania nawyków higienicznych biedoty, powinien docierać do cierpiących i potrzebujących pomocy, powinien również poprzez profilaktykę zwalczać przyczyny chorób. Jego poglądy zostają odrzucone przez lekarzy warszawskich.

2. Tomasz Judym jako lekarz, dochowujący wierności swym ideałom:

a) pomimo kolejnych porażek (brak pacjentów w Warszawie, konflikt w Cisach) nie poddaje się i w każdym nowym miejscu pracy przystępuje energicznie do wypełniania swych obowiązków i działań, zmierzających do poprawy warunków bytowych i higienicznych najuboższych;

b) zawód lekarza postrzega jako możliwość i obowiązek spłaty długu wobec klasy, z której się wywodzi;

c) aby pozostać wiernym swym ideałom dobrowolnie skazuje się na samotność i rezygnuje z prywatnego szczęścia, obawiając się, że założenie rodziny zmieni go w człowieka, niewrażliwego na krzywdę społeczną i dbającego przede wszystkim o byt swojej rodziny;

d) zawód lekarza staje się jego pasją, która uwidacznia się w jego bezkompromisowej postawie, ofiarności i buncie przeciwko złu świata.

Zakończenie
Dla Tomasza Judyma zawód lekarza wiązał się z posłannictwem wobec ludzi biednych i cierpiących. Uzasadnij stwierdzenie, że bohater zdołał w pełni dochować wierności swym ideałom.Polecasz ten artykuł?TAK NIEUdostępnij


  Dowiedz się więcej
1  Ludzie bezdomni - streszczenie szczegółowe
2  Idea a osobiste szczęście – wartości przeciwstawne czy do pogodzenia – postać doktora Judyma w „Ludziach bezdomnych” Stefana Żeromskiego
3  Symbole w Ludziach bezdomnych