Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl

Ludzie bezdomni - motyw miasta

Żeromski opowiada o Warszawie i Paryżu. Opisy tych miast służą przybliżeniu społecznych podziałów i kontrastów, jakie panowały w metropoliach na przełomie XIX i XX w.

Jak wygląda Warszawa? Z jednej strony to miasto zamożne. Odbywają się w nim wykwintne spotkania, przyjęcia, uczone konferencje. Poznajemy środowisko bogatych lekarzy, którzy opływają w luksusy. Z drugiej strony to miasto zaniedbane i biedne. Żeromski – zgodnie z założeniami... więcej

Ludzie bezdomni - motyw biedy

Żeromski opiera swoją powieść na kontraście. Z jednej strony: ludzie zamożni, którzy mają realny wpływ na kształt miast, ale nie mają ochoty na działanie. Z drugiej: biedota, która nie jest w stanie samodzielnie polepszyć swojego bytu. Bieda w Ludziach bezdomnych pokazana jest jako:
stan, na który jesteśmy skazani,stan, który motywuje nas do zmian (Judym i Joasia są bohaterami, którzy wydobyli się z niższych warstw społecznych).
Postaci... więcejLudzie bezdomni - motyw cierpienia

Cierpienie w Ludziach bezdomnych ma dwa wymiary:
fizyczny (to cierpienie dotyka chorych z najuboższych dzielnic),psychiczny (związane jest z moralnymi dylematami i wyrzeczeniami).
Żeromski wiele miejsca poświęca cierpieniu najbiedniejszych:
„Judym wchodził z Joasią na podwórza domostw śmierdzących, otwierał drzwi nieproszony i oczami wskazywał jej ludzi. Były tam dzieci robotników z cynkowni. Wynaturzone okazy...
więcej

Ludzie bezdomni - motyw bezdomności

Bezdomność to główny wątek w powieści. Pojmowana jest jednak bardzo szeroko i czasem w nieoczywisty sposób. Tytułową bezdomność możemy rozumieć:
dosłownie (jako brak miejsca zamieszkania),jako brak poczucia przynależności (np. do grupy społecznej, do grupy zawodowej),jako osamotnienie w życiu prywatnym, brak własnego miejsca na ziemi (własnej rodziny, obecności najbliższych),jako brak sensu życia.

Te... więcejLudzie bezdomni - motyw pieniądza

Społeczne układy, które opisuje Żeromski, napędzane są walką o pieniądze. Perspektywa zysku determinuje decyzje warszawskich lekarzy. To dlatego ich praca przestaje być misją i służbą potrzebującym. Staje się jednym z wielu biznesów i sposobem na wzbogacenie się oraz utrzymanie wysokiej pozycji społecznej.

Judym świadomie rezygnuje z leczenia zamożnych pacjentów. Wie, że jest dużo bardziej potrzebny w dzielnicach nędzy. Osobiście... więcejLudzie bezdomni - motyw przyjaźni

Przyjaźń pokazana jest jako bardzo ważny element życia bohaterów. Nawet Tomasz Judym, który całkowicie poświęcał się pracy i wyrzekł osobistego szczęścia, potrzebował bratniej duszy.
„Jak to zwykle bywa na świecie z ludźmi silnymi — nie ominął go ani jeden wyzysk. (…) Czuł się tak dobrze jak inny, gdy zbija majątek albo buduje sobie sławę. Im silniej pracował, tym więcej czuł w sobie mocy, jakiegoś rozmachu i owej pasji,...
więcej

Ludzie bezdomni - motyw rozstania

Dotyczy on pary głównych bohaterów, czyli Tomasza Judyma i Joanny Podborskiej. Para spotkała się pierwszy raz w Paryżu, w Luwrze. Ich znajomość zaczęła rozwijać się w uzdrowisku w Cisach. Przyjaźń i zafascynowanie szybko przerodziły się w miłość – pełną romantyzmu, czułości i wielkich planów na przyszłość.

Chociaż oboje pragnęli spędzić ze sobą resztę życia,... więcejLudzie bezdomni - motyw miłości (miłość Tomasza Judyma i Joanny Podborskiej)

Tomasz Judym i Joanna Podborska to dwójka głównych bohaterów powieści Stefana Żeromskiego „Ludzie bezdomni”.

Naznaczeni piętnem trudnego dzieciństwa, zdobyli solidne wykształcenie tylko dzięki samozaparciu oraz dążeniu do wyznaczonego celu. Joasia zauważyła Tomasza dużo wcześniej, niż on poznał dziewczynę w czasie wycieczki po paryskim Luwrze.

Fragmenty jej pamiętników, przytoczonych w ostatnim rozdziale I Tomu informują czytelnika... więcejLudzie bezdomni - motyw pracy

W powieści Stefana Żeromskiego „Ludzie bezdomni”, na przykładzie losów głównego bohatera pojawia się motyw pracy. Doktor Tomasz Judym był wręcz tytanem pracy, uważał, że tylko całkowite oddanie zagwarantuje sukces w realizacji życiowego celu – poprawę sytuacji najuboższych.

Judym od najmłodszych lat dużo pracował. Był chłopcem na posyłki podczas pobytu u ciotki, realizował każde jej polecenie. Aby dostać się na wymarzone studia,... więcej