Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Ważną cechą budowli klasycystycznych było zrezygnowanie z nadmiernego zdobnictwa, ograniczonego tylko do pojawiających się czasami uskrzydlonych postaci lwów z ludzkimi głowami, orłów, wieńców, wazonów, girland z róż, hełmów czy tarcz inspirowanych starożytnością.

Należy podkreślić także, iż w żadnym innymi architektonicznym nurcie oświecenia nie powstało tyle budynków użyteczności publicznej - urzędów, teatrów, szpitali, szkół, muzeów – co w klasycyzmie.

Rzeźba
Twórcy rzeźby, podobnie jak już wspomniani architekci, inspirowali się w swoich pracach twórczością antyczną, stąd tak wiele nagich posągów o spokojnych twarzach przypominających postaci z mitologii lub osoby zajmujące ówcześnie ważne funkcje w państwie. Najpopularniejszymi twórcami klasycystycznej rzeźby w oświeceniu byli:
 • Antonio Canova – Napoleon, Wenus;

 • Bertel Thorvaldsen – Amor, Psyche, Apollo;

 • Jakub Tatarkiewicz – Omdlewająca Psyche, Popiersie Aleksandra I.

 • Nie można zapominać także o rzemiośle artystycznymi, rozwiniętym w oświeceniu. Powstałe wówczas meble czy ceramika są dziś zabytkami.

  Malarstwo
  W malarstwie utrzymanym w nurcie klasycyzmu dominowały miniatury dekoracyjne, pejzaże, pozowane portrety cechujące się harmonijną, spójną kompozycją, nieskomplikowanymi scenami zbiorowymi oraz tematyką nawiązującą do popularnej w rzeźbie mitologii czy wydarzeń historycznych. Przykładami malarzy tworzących w tym nurcie są:
 • Jacques-Luis David – Portret konny St. Kostki Potockiego, Śmierć Marata;

 • Marcello Bacciarelli – Portret własny w brązowym fraku, Portret Króla z klepsydrą, ozdobienie wnętrza Zamku Królewskiego i Pałacu w Łazienkach malowidłami o tematyce alegoryczno-mitologicznej i historycznej;

 • Bernardo Bellotto, zwany Canaletto - autor cyklu widoków Warszawy, pełnych szczegółów architektonicznych miasta;

 • N. Poussin, C. Lorrain, J.A.D. Ingres


 • Rokoko

  Ten styl w europejskiej architekturze wnętrz, ornamentyce, rzemiośle artystycznym i malarstwie, uważany za ostatnią fazę baroku i zapowiedź oświecenia trwał od około 1770 do 1850 roku i inspirował się kategorią antycznego piękna, jego harmonią, ładem i proporcjami. Za jego największego protoplastę uważa się Ludwika XV, lecz rozwinął się także w Bawarii, Prusach, Austrii, Czechach, Saksonii, na Śląsku, w Polsce i w Rosji.

  strona:   - 1 -  - 2 -  - 3 -  - 4 -  - 5 - 


  Polecasz ten artykuł?TAK NIEUdostępnij


  dla: Kulturalna Polska klp.pl

    Dowiedz się więcej
  1  Klasycyzm
  2  Szkolnictwo doby oświecenia
  3  Postaci literatury polskiej  Streszczenia książek
  Tagi: