Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
 
26.Udział w zwoływaniu pospolitego ruszenia szlachty.
27.Zdrada ojczyzny przez wojewodów w Upicie i zwycięstwo Szwedów.
28.Przybycie Kmicica do Kiejdan i spotkanie się z Wołodyjowskim.
29.Złożenie hetmanowi Januszowi Radziwiłłowi przysięgi o dozgonnej służbie przez bohatera.
30.Spotkanie byłych narzeczonych podczas wieczornej uczty na zamku.
31.Wybaczenie Andrzejowi popełnionych występków.
32.Oznajmienie przez księcia po wybiciu północy o przejście Rzeczpospolitej pod władanie Szwedów i poddaniu się obcemu królowi.
33.Wiara Andrzeja w rzetelność władcy i zgodzenie się z jego wolą, mimo protestów innych pułkowników i Billewiczówny.
34.Mordowanie przeciwników polityki Radziwiłła przez Kmicica na oczach pojmanych Zagłoby, Michała Wołodyjowskiego, braci Skrzetuskich oraz innych oficerów.
35.Ustanowienie Andrzeja głównodowodzącym oraz rozkazanie mu sprowadzenia do Kiejdan chorągwi Mirskiego, Stankiewicza oraz Wołodyjowskiego.
36.Wstawiennictwo bohatera za uwięzionymi przyjaciółmi i przekonanie księcia do wywiezienia ich do obozu szwedzkiego do Birż.
37.Dotarcie do rozprawiającego się z wrogami Radziwiłła Andrzeja wieści o ucieczce polskich jeńców.
38.Wyruszenie Kmicica po Oleńkę i miecznika do dworu w celu odwiezienia ukochanej w bezpieczne miejsce.
39.Pojawienie się Wołodyjowskiego z pułkownikami.
40.Znalezienie przy Kmicicu listu od hetmana o jego wstawiennictwu za żołnierzami powodem darowania mu życia.
41.Pokazanie nieświadomemu zdrady Radziwiłła Andrzejowi listu z poleceniem zabicia przewożonych żołnierzy po dotarciu do Birży.
42.Poznanie prawdziwych zamiarów Janusza.
43.Uprowadzenie Oleńki przez Radziwiłła i przekonanie Kmicica do swych ukrytych zamiarów.
44.Udział Andrzeja w wieczornej uczcie na zamku.
45.Zajęcie miejsca przy Oleńce i wspólne rozmyślania o przeszłości i przyszłości.
46.Wiwaty zebranych po przemówieniu hetmana o poddawaniu się kolejnych województw szwedzkim oddziałom i zamyślenie Kmicica.
47.Zasłabnięcie Oleńki i wyniesienie jej przez Andrzeja.
48.Zgłoszenie się Kmicica do wyjazdu z listami do Bogusława, Harasimowicza, króla szwedzkiego Carolusa Gustawa i koronnego Lubomirskiego.
49.Obietnica Radziwiłła o wysłaniu Oleńki i miecznika do księżnej do Taurogów.

strona:   - 1 -  - 2 -  - 3 -  - 4 -  - 5 - 


Polecasz ten artykuł?TAK NIEUdostępnij
  Dowiedz się więcej
1  Potop – streszczenie szczegółowe
2  Bogusław Radziwiłł - charakterystyka
3  Potop - cytaty