Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl
Dzieje Andrzeja Kmicica

Losy Andrzeja Kmicica, głównej postaci męskiej w powieści historycznej Henryka Sienkiewicza, są bardzo ciekawe i bogate. Składają się na jeden z czołowych motywów powieści – motyw przemiany, dzięki czemu czytelnik szczegółowo poznaje etapy dojrzewania wewnętrznego bohatera, który od hulaszczego awanturnika ewoluuje w odważnego obrońcę ojczyzny, gotowego zrezygnować z osobistego szczęścia dla dobra narodu. Losy Andrzeja Kmicica w skrócie można zawrzeć w następujących punktach:

1.Zakochanie się młodego chorążego orszańskiego, potomka zubożałego rodu szlacheckiego w Aleksandrze Billewiczównie.
2.Wyznaczenie daty ślubu za pół roku.
3.Zgoda na wzięcie pod swe skrzydła szlachty laudańskiej.
4.Uczta w Lubiczu.
5.Pijaństwo i oddanie się rozpuście z okolicznymi dziewkami, a na koniec strzelanie do obrazów potomków Bielewiczów.
6.Ciągłe odwiedziny ukochanej w Wodoktach.
7.Zatajanie szczegółów „przygód” w Lubiczu.
8.Wiadomość o pożarze majątku Upita i wyjazd Andrzeja z pomocą.
9.Poznanie prawdy o pobycie ukochanego i jego kompanów w Lubiczu przez Oleńkę.
10.Bójka towarzyszy Andrzeja z Butrymami w karczmie w Wołmontowiczach.
11.Przyjazd Kmicica do Wodoktów i chłodne przyjęcie go przez Billewiczównę.
12.Obietnica odprawienia mężczyzn i poprawy swego charakteru, złożona narzeczonej.
13.Przyjazd bohatera do Lubicza i zastanie ciał pomordowanych kompanów.
14.Napadnięcie rozwścieczonego Andrzeja w na Wołmontowicze.
15.Spalenie wsi i wymordowanie jej mieszkańców.
16.Nocne przybycie do Wodoktów z prośbą o schronienie.
17.Ukrycie Kmicica przez Oleńkę, a potem wygnanie mężczyzny.
18.Kmicic celem ofiar ocalałym z masakry w Wołmontowiczach.
19.Listy z prośbą o wybaczenie kierowane do Oleńki i jej niewzruszona postawa.
20.Porwanie Billewiczówny przez narzeczonego.
21.Zabarykadowanie się z dziewczyną w Lubiczu i zagrożenie wysadzenia majątku, jeśli przybywający jej z pomocą Wołodyjowski nie odjedzie.
22.Pojedynek Michała z Andrzejem i poważna rana chorążego orszańskiego.
23.Opatrywanie Kmicica przez Oleńkę.
24.Przystąpienie Andrzeja do chorągwi Wołodyjowskiego.
25.List hetmana Radziwiłła z poleceniem „czynienia zaciągu” przez Kmicica.
26.Udział w zwoływaniu pospolitego ruszenia szlachty.
27.Zdrada ojczyzny przez wojewodów w Upicie i zwycięstwo Szwedów.
28.Przybycie Kmicica do Kiejdan i spotkanie się z Wołodyjowskim.
29.Złożenie hetmanowi Januszowi Radziwiłłowi przysięgi o dozgonnej służbie przez bohatera.
30.Spotkanie byłych narzeczonych podczas wieczornej uczty na zamku.
31.Wybaczenie Andrzejowi popełnionych występków.
32.Oznajmienie przez księcia po wybiciu północy o przejście Rzeczpospolitej pod władanie Szwedów i poddaniu się obcemu królowi.
33.Wiara Andrzeja w rzetelność władcy i zgodzenie się z jego wolą, mimo protestów innych pułkowników i Billewiczówny.
34.Mordowanie przeciwników polityki Radziwiłła przez Kmicica na oczach pojmanych Zagłoby, Michała Wołodyjowskiego, braci Skrzetuskich oraz innych oficerów.
35.Ustanowienie Andrzeja głównodowodzącym oraz rozkazanie mu sprowadzenia do Kiejdan chorągwi Mirskiego, Stankiewicza oraz Wołodyjowskiego.
36.Wstawiennictwo bohatera za uwięzionymi przyjaciółmi i przekonanie księcia do wywiezienia ich do obozu szwedzkiego do Birż.
37.Dotarcie do rozprawiającego się z wrogami Radziwiłła Andrzeja wieści o ucieczce polskich jeńców.
38.Wyruszenie Kmicica po Oleńkę i miecznika do dworu w celu odwiezienia ukochanej w bezpieczne miejsce.
39.Pojawienie się Wołodyjowskiego z pułkownikami.
40.Znalezienie przy Kmicicu listu od hetmana o jego wstawiennictwu za żołnierzami powodem darowania mu życia.
41.Pokazanie nieświadomemu zdrady Radziwiłła Andrzejowi listu z poleceniem zabicia przewożonych żołnierzy po dotarciu do Birży.
42.Poznanie prawdziwych zamiarów Janusza.
43.Uprowadzenie Oleńki przez Radziwiłła i przekonanie Kmicica do swych ukrytych zamiarów.
44.Udział Andrzeja w wieczornej uczcie na zamku.
45.Zajęcie miejsca przy Oleńce i wspólne rozmyślania o przeszłości i przyszłości.
46.Wiwaty zebranych po przemówieniu hetmana o poddawaniu się kolejnych województw szwedzkim oddziałom i zamyślenie Kmicica.
47.Zasłabnięcie Oleńki i wyniesienie jej przez Andrzeja.
48.Zgłoszenie się Kmicica do wyjazdu z listami do Bogusława, Harasimowicza, króla szwedzkiego Carolusa Gustawa i koronnego Lubomirskiego.
49.Obietnica Radziwiłła o wysłaniu Oleńki i miecznika do księżnej do Taurogów.
50.Wyruszenie Kmicica z sześciorgiem ludzi w drogę.
51.Zatrzymanie na odpoczynek w zajeździe w Pilwiszkach i przypadkowe spotkanie z Bogusławem Radziwiłłem.
52.Głośne odczytanie listów Janusza przez jego brata.
53.Poznanie prawdy o niegodziwych zamiarach Radziwiłłów wobec Rzeczypospolitej przez Kmicica.
54.Powrót do zajazdu wzburzonego pułkownika i podjęcie decyzji uprowadzenia Bogusława i postawieniu go przed polskim królem.
55.Realizacja planu w czasie konnej przejażdżki.
56.Monolog oszukanego i poniżonego Andrzeja.
57.Odebranie Bogusławowi listu od brata z intencją pokazania go polskiemu i szwedzkiemu monarsze.
58.Nieoczekiwana ucieczka Radziwiłła po strzeleniu Kmicicowi mu w twarz i zabiciu jego dwóch towarzyszy.
59.Opatrzenie twarzy nieprzytomnego Kmicica przez Sorokę, ułożenie go na noszach i ucieczka przed ludźmi Bogusława.
60.Pobyt Andrzeja u leśnej chacie smolarza.
61.Zdruzgotanie po uświadomieniu sobie oszustwa Radziwiłłów i własnej łatwowierności.
62.Spotkanie Kmicica z Kiemliczami.
63.Poznanie miejsca pobytu Wołodyjowskiego i jego chorągwi.
64.Przepełniony goryczą list Andrzeja do Janusza Radziwiłła.
65.Ostrzeżenie Michała o planach wybicia jego chorągwi przez księcia.
66.Przemiana Kmicica w Babinicza.
67.Plany wyruszenia na Śląsk do polskiego króla.
68.Podróż w przebraniu chudopachołków i handlarzy koni.
69.Rozpoznanie Andrzeja w czasie postoju w karczmie przez Butryma.
70.Bójka i zwycięstwo ludzi Babinicza.
71.Namówienie Rzędziana na wyjazd do Wołodyjowskiego i ostrzeżenie go przed Radziwiłłem.
72.Rozpowiadanie przez Babinicza wiadomości o zdradzie braci.
73.Podróżowanie przez kraj w przebraniu.
74.Odkupienie od Babinicza koni przez szwedzkiego dowódcę i kwit zamiast pieniędzy.
75.Rozpacz bohatera na widok ucztujących w polskim kościele Szwedów i zdradzieckich rodaków.
76.Przybycie Andrzeja do Warszawy i zastanie miasta rabowanego przez Szwedów, Niemców, Ormian, Cyganów.
77.Uratowanie majątku starosty Łuszczewskiego pod Sochaczewem.
78.Wdzięczność mężczyzny i jego córki Oleńki.
79.Dalsza podróż i nocleg w Kruszynie pod Częstochową.
80.Poznanie z kapitanem Wrzeszczowiczem i dowiedzenie się o planach uderzenia Szwedów na klasztor jasnogórski.
81.Bohaterska obrona Częstochowy przez dzielnego Babinicza, jego ludzi, księdza Kordeckiego i mnichów.
82.Poważne rany Andrzeja po wielokrotnych, iście samobójczych misjach.
83.Pojmanie Babinicza i postawienie go przed obliczem Millera.
84.Przekazanie bohatera Kuklinowskiemu z nakazem zabicia.
85.Przypalanie ciała Andrzeja pochodniami.
86.Uratowanie wytrzymałego Babinicza przez Kiemliczów.
87.Zemsta na Kuklinowskim.
88.Podróż do króla polskiego do Głogowej.
89.Zaproszenie Andrzeja do kwatery monarchy i przedstawienie go magnatom jako Babinicza.
90.Omdlenie bohatera na wieść o plotkach rozprzestrzenianych przez Bogusława.
91.Udział Babinicza w naradzie wojennej.
92.Zgłoszenie się na ochotnika do misji ściągnięcia na siebie pościgu wroga.
93.Szczera rozmowa króla z Kmicicem podczas jazdy.
94.Pojmanie przez Babinicza szwedzkiego jeńca w czasie palenia Żywca.
95.Bitwa z wrogiem w czasie postoju orszaku w wąwozie na odpoczynek.
96.Zranienie Kmicica i śmierć starego Kiemlicza.
97.Dotarcie orszaku do Lubowali, do marszałka Lubomirskiego.
98.Opowieść monarchy o bitwie w wąwozie i troska o zdrowie odważnego Babinicza.
99.Wyznanie królowi swego prawdziwego nazwiska przez Andrzeja.
100.Śmierć Janusza Radziwiłła.
101.Spotkanie Michała z Andrzejem i pogodzenie się mężczyzn.
102.Wzburzenie Kmicica na wieść o uprowadzeniu Oleńki przez Radziwiłła.
103.Oczyszczenie Andrzeja przez króla z plotek rozsiewanych przez Bogusława.
104.Przekazanie bohaterowi dowództwa nad nowymi oddziałami wojska i podarowanie mu królewskiego pierścienia na znak odpuszczenia win.
105.Spotkanie Soroki.
106.Wyruszenie z Tatarami na pomoc Sapiesze.
107.Wizyta u Jana Zamoyskiego.
108.Poznanie księżnej Gryzeldy, jej syna i niedoszłej małżonki Podbipięty - Anusi.
109.Zgoda na eskortowanie panny w drodze do Sapiehy.
110.Uratowanie Bożobohatej przed Zamoyskim.
111.Przybycie do Białej do Sapiehy.
112.Udział w pościgu za Radziwiłłem i porwaną przez niego Anusią.
113.Skupianie wokół siebie coraz to nowych oddziałów szlachty.
114.Pojmanie wachmistrza Soroki przez Bogusława.
115.Spotkanie Andrzeja i Radziwiłła.
116.Błaganie na kolanach upokarzanego bohatera o uwolnienie przyjaciela.
117.Wyprowadzenie Kmicica w asyście Polaków na egzekucję wachmistrza.
118.Przekonanie zebranych o zdradzie Radziwiłła i uwolnienie Soroki.
119.Wyruszenie Kmicica z Tatarami na bitwę z Bogusławem.
120.Zranienie Andrzeja przez uciekającego Radziwiłła.
121.Powrót do zdrowia i włączenie się w działania wojenne.
122.Wyjazd w towarzystwie Zagłoby i Wołodyjowskiego do Karola Gustawa z prośbą o uwolnienie Kowalskiego.
123.Nauka władania szablą, prowadzona przez Wołodyjowskiego.
124.Odpuszczenie win Andrzeja przez szlachtę laudańską.
125.Przybycie do Warszawy Jana Kazimierza i kolejna walka ze Szwedami.
126.Zdobycie szańca wroga przez Kmicica.
127.Wiadomości o przebywających w Taurogach Oleńce, Bogusławie i Anusi przyczyną wściekłości Kmicica.
128.Zajęcie Warszawy przez polskiego króla i kapitulacja Szwedów.
129.Nieobjęcie Bogusława Radziwiłła amnestią.
130.Wyjazd Babinicza na Litwę.
131.Walka z Radziejowskim, Radziwiłłem i Duglasem.
132.Wsparcie w osobach Gosiewskiego, Wołodyjowskiego i Zagłoby.
133.Wygranie bitwy ze Szwedami w Prostkach.
134.Darowanie życia Bogusławowi przez Kmicica i przekazanie go w tatarską niewolę.
135.Uratowanie wsi Wołmontowicze i wdzięczność jej mieszkańców.
136.Zdobycie Poniewieża i dalsze zwycięstwa.
137.Przypadkowe spotkanie przez Oleńkę wozu jadącego z rannym Andrzejem.
138.Powolny powrót pułkownika do zdrowia.
139.Spotkanie dawnych narzeczonych w kościele, do której przybywają także członkowie chorągwi laudańskiej z Wołodyjowskim i Zagłobą.
140.Głośne odczytanie listu od króla Jana Kazimierza o bohaterstwie Babinicza.
141.Zorganizowanie swatów w Wodoktach i zgoda Oleńki i Andrzeja.Polecasz ten artykuł?TAK NIEUdostępnij


  Dowiedz się więcej
1  Potop - streszczenie „w pigułce”
2  „Potop” jako powieść pisana „ku pokrzepieniu serc”
3  Potop - bohaterowie