Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
 
50.Wyruszenie Kmicica z sześciorgiem ludzi w drogę.
51.Zatrzymanie na odpoczynek w zajeździe w Pilwiszkach i przypadkowe spotkanie z Bogusławem Radziwiłłem.
52.Głośne odczytanie listów Janusza przez jego brata.
53.Poznanie prawdy o niegodziwych zamiarach Radziwiłłów wobec Rzeczypospolitej przez Kmicica.
54.Powrót do zajazdu wzburzonego pułkownika i podjęcie decyzji uprowadzenia Bogusława i postawieniu go przed polskim królem.
55.Realizacja planu w czasie konnej przejażdżki.
56.Monolog oszukanego i poniżonego Andrzeja.
57.Odebranie Bogusławowi listu od brata z intencją pokazania go polskiemu i szwedzkiemu monarsze.
58.Nieoczekiwana ucieczka Radziwiłła po strzeleniu Kmicicowi mu w twarz i zabiciu jego dwóch towarzyszy.
59.Opatrzenie twarzy nieprzytomnego Kmicica przez Sorokę, ułożenie go na noszach i ucieczka przed ludźmi Bogusława.
60.Pobyt Andrzeja u leśnej chacie smolarza.
61.Zdruzgotanie po uświadomieniu sobie oszustwa Radziwiłłów i własnej łatwowierności.
62.Spotkanie Kmicica z Kiemliczami.
63.Poznanie miejsca pobytu Wołodyjowskiego i jego chorągwi.
64.Przepełniony goryczą list Andrzeja do Janusza Radziwiłła.
65.Ostrzeżenie Michała o planach wybicia jego chorągwi przez księcia.
66.Przemiana Kmicica w Babinicza.
67.Plany wyruszenia na Śląsk do polskiego króla.
68.Podróż w przebraniu chudopachołków i handlarzy koni.
69.Rozpoznanie Andrzeja w czasie postoju w karczmie przez Butryma.
70.Bójka i zwycięstwo ludzi Babinicza.
71.Namówienie Rzędziana na wyjazd do Wołodyjowskiego i ostrzeżenie go przed Radziwiłłem.
72.Rozpowiadanie przez Babinicza wiadomości o zdradzie braci.
73.Podróżowanie przez kraj w przebraniu.
74.Odkupienie od Babinicza koni przez szwedzkiego dowódcę i kwit zamiast pieniędzy.
75.Rozpacz bohatera na widok ucztujących w polskim kościele Szwedów i zdradzieckich rodaków.
76.Przybycie Andrzeja do Warszawy i zastanie miasta rabowanego przez Szwedów, Niemców, Ormian, Cyganów.
77.Uratowanie majątku starosty Łuszczewskiego pod Sochaczewem.
78.Wdzięczność mężczyzny i jego córki Oleńki.
79.Dalsza podróż i nocleg w Kruszynie pod Częstochową.
80.Poznanie z kapitanem Wrzeszczowiczem i dowiedzenie się o planach uderzenia Szwedów na klasztor jasnogórski.

strona:   - 1 -  - 2 -  - 3 -  - 4 -  - 5 - 


Polecasz ten artykuł?TAK NIEUdostępnij
  Dowiedz się więcej
1  Potop - streszczenie „w pigułce”
2  Archaizmy w „Potopie”
3  Szczegółowy plan wydarzeń