Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
 
117.Wyprowadzenie Kmicica w asyście Polaków na egzekucję wachmistrza.
118.Przekonanie zebranych o zdradzie Radziwiłła i uwolnienie Soroki.
119.Wyruszenie Kmicica z Tatarami na bitwę z Bogusławem.
120.Zranienie Andrzeja przez uciekającego Radziwiłła.
121.Powrót do zdrowia i włączenie się w działania wojenne.
122.Wyjazd w towarzystwie Zagłoby i Wołodyjowskiego do Karola Gustawa z prośbą o uwolnienie Kowalskiego.
123.Nauka władania szablą, prowadzona przez Wołodyjowskiego.
124.Odpuszczenie win Andrzeja przez szlachtę laudańską.
125.Przybycie do Warszawy Jana Kazimierza i kolejna walka ze Szwedami.
126.Zdobycie szańca wroga przez Kmicica.
127.Wiadomości o przebywających w Taurogach Oleńce, Bogusławie i Anusi przyczyną wściekłości Kmicica.
128.Zajęcie Warszawy przez polskiego króla i kapitulacja Szwedów.
129.Nieobjęcie Bogusława Radziwiłła amnestią.
130.Wyjazd Babinicza na Litwę.
131.Walka z Radziejowskim, Radziwiłłem i Duglasem.
132.Wsparcie w osobach Gosiewskiego, Wołodyjowskiego i Zagłoby.
133.Wygranie bitwy ze Szwedami w Prostkach.
134.Darowanie życia Bogusławowi przez Kmicica i przekazanie go w tatarską niewolę.
135.Uratowanie wsi Wołmontowicze i wdzięczność jej mieszkańców.
136.Zdobycie Poniewieża i dalsze zwycięstwa.
137.Przypadkowe spotkanie przez Oleńkę wozu jadącego z rannym Andrzejem.
138.Powolny powrót pułkownika do zdrowia.
139.Spotkanie dawnych narzeczonych w kościele, do której przybywają także członkowie chorągwi laudańskiej z Wołodyjowskim i Zagłobą.
140.Głośne odczytanie listu od króla Jana Kazimierza o bohaterstwie Babinicza.
141.Zorganizowanie swatów w Wodoktach i zgoda Oleńki i Andrzeja.

strona:   - 1 -  - 2 -  - 3 -  - 4 -  - 5 - 


Polecasz ten artykuł?TAK NIEUdostępnij




  Dowiedz się więcej
1  Potop - streszczenie „w pigułce”
2  Archaizmy w „Potopie”
3  Powieść historyczna