Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki


Z czym kojarzy Ci się taniec? Z zabawą, radością i świętowaniem? Tak taniec wygląda w wyobraźni większości z nas, jednak w literaturze motyw tańca jest najczęściej wykorzystywany jako symbol problemów dotykających społeczeństwo, tak jak ma to miejsce w „Weselu”.

- Akcja utworu rozgrywa się na weselu w bronowickiej chacie, dlatego nic dziwnego, że pojawia się w nim motyw tańca.
- Na parkiecie tańczyli ze sobą mieszkańcy wsi oraz miastowi goście, jednak były to jedynie pozory dobrej zabawy, a nie prawdziwa próba zjednoczenia.
- Motyw tańca odnajdziesz także w ostatniej scenie, kiedy to Chochoł zagrał na skrzypcach melodię, która uśpiła weselników i pogrążyła ich w pląsach w rytm granej muzyki.
- „Chocholi taniec” jest symbolem uśpienia i marazmu Polaków, kiedy to po kolejnych klęskach stracili nadzieję na odzyskanie niepodległości i nie podejmowali żadnych działań.
- Motyw ten ma jednak także pozytywne przesłanie, ponieważ Wyspiański wierzył, że podobnie jak kwiaty na wiosnę, także polski naród zbudzi się i zwalczy o wolność.

„Tango” Sławomir Mrożek – podobnie jak „Weselu” utwór kończy scena tańca pokazująca zwycięstwo prymitywnego Edka nad inteligentem Eugeniuszem symbolizująca jednocześnie aktualną sytuację polityczną Polski;
  Dowiedz się więcej
1  Artysta jako bohater literacki. Omów zagadnienie na podstawie "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
2  Rola duchów, widm i zjaw w utworach literackich. Omów zagadnienie na podstawie "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
3  Symbolika narodowa i jej funkcja w utworze literackim. Omów zagadnienie na podstawie "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
4  Kreacja postaci inteligenta. Omów zagadnienie na podstawie "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
5  Funkcje przedmiotów i postaci symbolicznych w utworze literackim. Omów zagadnienie na podstawie "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
6  Relacje między przedstawicielami różnych grup społecznych. Omów zagadnienie na podstawie "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
7  Funkcja proroctw i przepowiedni w utworach literackich. Omów zagadnienie na podstawie "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
8  Refleksja nad narodem jako temat utworów literackich. Omów zagadnienie na podstawie "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
9  Symboliczny sens chocholego tańca w kontekście polskiej kultury i historii. Omów zagadnienie na podstawie "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
10  Relacja świata realistycznego i fantastycznego. Omów zagadnienie na podstawie "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
11  Rozprawa z narodowymi mitami. Omów zagadnienie na podstawie "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
12  Jaką ocenę dziejów Polski zawiera literatura? Omów zagadnienie na podstawie "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
13  Krytyczny obraz rzeczywistych relacji społecznych. Omów zagadnienie na podstawie "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
14  Motyw wesela i jego znaczenie w kreacji świata przedstawionego. Omów zagadnienie na podstawie "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst