Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Matura ustna 2024 MATURA 2024 - pełną odpowiedź na wszystkie pytania maturalne znajdziesz w ebooku - 110 odpowiedzi na pytania jawne. Sprawdzam >>

Literatura spełnia wiele funkcji, a jedną z nich ocena społeczeństwa. Pisarze w różny sposób opisują swoje wnioski na temat rodaków, a jednym z nich jest rozprawianie się z mitami narodowymi. Tak postąpił Stanisław Wyspiański w „Weselu”.

- Pierwszy mit obalony przez autora dotyczy wyjątkowej roli szlachty, która miała przewodzić narodem.
- Wyspiański pokazał na przykładzie zachowania Gospodarza i Poety, że inteligenci jedynie pragnęli wielki czynów, ale nie mieli w sobie odwagi, by zacząć działać.
- Rozprawił się również z mitem o solidarności polskiego narodu.
- Inteligenci i chłopi zgromadzeni na weselu bawili się wspólnie, jednak na podstawie ich rozmów wyraźnie widać, że nie są w stanie dojść do porozumienia i nadal pamiętają o dawnych krzywdach.
- Wyspiański obalił także mit chłopów kosynierskich.
- Chłopi ubóstwiali swoich przodków i traktowali ich jako bohaterów, jednak sami nie potrafili zachować się podobnie.
- Rozprawa z narodowymi mitami miała na celu skonfrontowanie nierealnych marzeń Polaków z ponurą rzeczywistością oraz ukazanie ich słabości uniemożliwiających zorganizowanie powstania.

„Rozdzióbią nas kruki, wrony…” Stefan Żeromski – autor rozprawił się z romantycznym mitem wzniosłej walki o wolność ojczyzny i bohatera gotowego oddać życie za ojczyznę. W rzeczywistości śmierć powstańca Szymona Winrycha była tragiczna i samotna, a on sam obawiał się śmierci. Jego ciało zostało zbezczeszczone przez żarłoczne ptaki i okolicznego chłopa, który nie wykazał szacunku dla tego walecznego człowieka;


E-book - 110 pytań maturalnych na maturę ustną z języka polskiego


  Dowiedz się więcej
1  72. Jak realizowany jest w literaturze motyw tańca? Omów zagadnienie na podstawie "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
2  73. Rola duchów, widm i zjaw w utworach literackich. Omów zagadnienie na podstawie "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
3  74. Funkcje przedmiotów i postaci symbolicznych w utworze literackim. Omów zagadnienie na podstawie "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
4  75. Relacje między przedstawicielami różnych grup społecznych. Omów zagadnienie na podstawie "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
5  76. Refleksja nad narodem jako temat utworów literackich. Omów zagadnienie na podstawie "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
6  77. Relacja świata realistycznego i fantastycznego. Omów zagadnienie na podstawie "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst