Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Matura ustna 2024 MATURA 2024 - pełną odpowiedź na wszystkie pytania maturalne znajdziesz w ebooku - 110 odpowiedzi na pytania jawne. Sprawdzam >>

Stanisław Wyspiański inspirował się przy tworzeniu „Wesela” autentycznym weselem poety i chłopki, w którym uczestniczył. To niezwykłe wydarzenie, w którym uczestniczyli przedstawiciele inteligencji i chłopstwa zostało przez niego wykorzystane do ukazania relacji między tymi dwiema grupami społecznymi.

- Weselnicy pozornie dobrze się bawili, wspólnie spędzając czas na rozmowie i tańcu.
- Po dokładnym wczytaniu się w treść dramatu zobaczysz jednak, że fascynacja inteligentów wiejskim życiem była związana jedynie z aktualną modą zwaną chłopomanią.
- Goście z miasta wywyższali się i wykazywali się całkowitym brakiem wiedzy o wiejskim życiu.
- Z kolei chłopi byli zainteresowani sprawami politycznymi, jednak nie potrafili zapomnieć o dawnych krzywdach i wyczuwali ignorancję miastowych.
- Wyspiański zwrócił uwagę na to, że relacje między inteligencją a chłopami były napięte, a jej przedstawiciele nie potrafili się zjednoczyć, co doprowadziło do klęski powstania.
- Przyczyną takiej sytuacji była lekkomyślność i porywczość chłopów, niezdolność inteligencji do objęcia przywództwa nad narodem i wspominanie dawnych sporów, a także kierowanie się stereotypami.

„Lalka” Bolesław Prus – Prus z wielkim realizmem opisał kontrasty między przedstawicielami różnych grup społecznych. Zwrócił uwagę przede wszystkim na brak umiejętności porozumienia między nimi, a także traktowanie jako gorszych osób pochodzących z niższych warstw społecznych przez arystokratów;


E-book - 110 pytań maturalnych na maturę ustną z języka polskiego


  Dowiedz się więcej
1  72. Jak realizowany jest w literaturze motyw tańca? Omów zagadnienie na podstawie "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
2  73. Rola duchów, widm i zjaw w utworach literackich. Omów zagadnienie na podstawie "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
3  74. Funkcje przedmiotów i postaci symbolicznych w utworze literackim. Omów zagadnienie na podstawie "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
4  76. Refleksja nad narodem jako temat utworów literackich. Omów zagadnienie na podstawie "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
5  77. Relacja świata realistycznego i fantastycznego. Omów zagadnienie na podstawie "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
6  78. Rozprawa z narodowymi mitami. Omów zagadnienie na podstawie "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst