Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki


Świat realistyczny i fantastyczny w literaturze często funkcjonują równolegle i oddziałują na siebie. Istnienie więzi między tymi dwoma sferami próbowało wyjaśnić wielu pisarzy, a jednym z nich był Stanisław Wyspiański.

- I akt „Wesela” opisuje przede wszystkim świat realistyczny.
- Jego częścią jest miejsce akcji (chata w Bronowicach), realne wydarzenia (zabawa weselna), a także bohaterowie (inteligencja i chłopi).
- Pod koniec I aktu na scenie pojawił się Chochoł będący postacią fantastyczną.
- Chochoł zapowiedział przybycie kolejnych duchów, wśród których znaleźli się: Widmo, Stańczyk, Rycerz, Hetman, Upiór i Wernyhora.
- Postacie realne i fantastyczne mogły rozmawiać ze sobą.
- Zwróć także uwagę, że duchy ukazujące się weselnikom były związane z polską historią i kulturą, a ich pojawienie się obudziło w bohaterach uśpione lęki i marzenia.
- O bliskiej relacji między światem rzeczywistym i fantastycznym świadczy także pozostawienie przez ducha Wernyhory złotego rogu i złotej podkowy.
- Świat fantastyczny całkowicie zdominował sferę realistyczną, gdy Chochoł rzucił na weselników urok.
- Działania duchów dowodzą, że świat fantastyczny ma duży wpływ na rzeczywistość, a obie sfery funkcjonują obok siebie i przenikają się wzajemnie.

„Balladyna” Juliusz Słowacki – w dramacie obok siebie istniał zarówno świat realny, jak i fantastyczny. Wydarzenia rozgrywające się w każdym z nich miały wpływ na ten drugi. Ponadto świat fantastyczny odgrywał rolę sprawiedliwego sędziego dla grzeszników ze świata realnego;
  Dowiedz się więcej
1  Artysta jako bohater literacki. Omów zagadnienie na podstawie "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
2  Jak realizowany jest w literaturze motyw tańca? Omów zagadnienie na podstawie "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
3  Rola duchów, widm i zjaw w utworach literackich. Omów zagadnienie na podstawie "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
4  Symbolika narodowa i jej funkcja w utworze literackim. Omów zagadnienie na podstawie "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
5  Kreacja postaci inteligenta. Omów zagadnienie na podstawie "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
6  Funkcje przedmiotów i postaci symbolicznych w utworze literackim. Omów zagadnienie na podstawie "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
7  Relacje między przedstawicielami różnych grup społecznych. Omów zagadnienie na podstawie "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
8  Funkcja proroctw i przepowiedni w utworach literackich. Omów zagadnienie na podstawie "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
9  Refleksja nad narodem jako temat utworów literackich. Omów zagadnienie na podstawie "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
10  Symboliczny sens chocholego tańca w kontekście polskiej kultury i historii. Omów zagadnienie na podstawie "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
11  Rozprawa z narodowymi mitami. Omów zagadnienie na podstawie "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
12  Jaką ocenę dziejów Polski zawiera literatura? Omów zagadnienie na podstawie "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
13  Krytyczny obraz rzeczywistych relacji społecznych. Omów zagadnienie na podstawie "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
14  Motyw wesela i jego znaczenie w kreacji świata przedstawionego. Omów zagadnienie na podstawie "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst