Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Matura ustna 2024 MATURA 2024 - pełną odpowiedź na wszystkie pytania maturalne znajdziesz w ebooku - 110 odpowiedzi na pytania jawne. Sprawdzam >>

W utworach powstających w okresie zaborów możesz znaleźć refleksje na temat postaw przyjmowanych przez Polaków w tym trudnym historycznie czasie. Najczęściej autorzy przedstawiali krytyczną ocenę polskiego narodu i przedstawiali jego największe wady. Przykładem takiego utworu może być „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego.

- Spotkanie krakowskiej inteligencji i chłopów na weselu w Bronowicach stało się dla Wyspiańskiego pretekstem do wyrażenia własnej opinii na temat narodu.
- Autor ukazał ich jako społeczeństwo podzielone i nieumiejące się pojednać.
- Przyczyną tej niezgody było według niego kierowanie się stereotypami i rozpamiętywanie dawnych krzywd.
- Ponadto inteligenci kreowali się na ludzi wyjątkowych, jednak w rzeczywistości przyjęli bierną postawę i nie potrafili stanąć na czele narodu.
- Jedynie pozornie byli zafascynowani chłopami i wiejskim życiem, a tak naprawdę traktowali ich z góry i obawiali się ich gotowości do walki.
- Z kolei chłopi byli porywczy i mimo świadomości przynależności do narodu nie potrafili samodzielnie zorganizować powstania.
- Chocholi taniec miał dać jednak Polakom nadzieję, że naród zbudzi się do walki, gdy przyjdzie odpowiedni czas.

„Odprawa posłów greckich” Jan Kochanowski – pod maską kostiumu historycznego poeta wyraził swoją krytyczną refleksję na temat nieudolnych rządów króla Zygmunta Augusta, a także wad szlacheckich takich jak skłonność do prywaty i przekupstwa, a działania te uznał za możliwe przyczyny upadku Rzeczypospolitej;


E-book - 110 pytań maturalnych na maturę ustną z języka polskiego


  Dowiedz się więcej
1  72. Jak realizowany jest w literaturze motyw tańca? Omów zagadnienie na podstawie "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
2  73. Rola duchów, widm i zjaw w utworach literackich. Omów zagadnienie na podstawie "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
3  74. Funkcje przedmiotów i postaci symbolicznych w utworze literackim. Omów zagadnienie na podstawie "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
4  75. Relacje między przedstawicielami różnych grup społecznych. Omów zagadnienie na podstawie "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
5  77. Relacja świata realistycznego i fantastycznego. Omów zagadnienie na podstawie "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
6  78. Rozprawa z narodowymi mitami. Omów zagadnienie na podstawie "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst