Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Wprowadzenie do akcji utworu literackiego bohaterów, przedmiotów czy zjawisk o znaczeniu symbolicznym umożliwia nadanie mu określonego przesłania. O tym, jak ważną rolę mogą one odgrywać w zrozumieniu sensu utworu, przekonasz się w „Weselu” Stanisława Wyspiańskiego.

- W „Weselu” funkcję symbolu Wyspiański nadał głównie bohaterom fantastycznym.
- Najważniejszy z nich jest Chochoł symbolizujący zarówno marazm polskiego narodu, jak i nadzieję na zjednoczenie w odpowiednim momencie.
- Inni bohaterowie symbolizują niespełnioną miłość (Widmo), mądrość i patriotyzm (Stańczyk), waleczność (Rycerz), zdradę (Hetman), odwagę chłopów (Upiór) oraz pojednania narodu i odrodzenia się Polski (Wernyhora).
- Symboliczne w dramacie są także przedmioty np. złoty róg jest symbolem powstania i ducha walki, a czapka z pawich piór symbolem próżności.
- Wprowadzenie przedmiotów i postaci symbolicznych silnie wiąże się z polską historią i trudną sytuacją polskiego narodu.
- Wyspiański, posługując się symboliką, pokazał wady Polaków i ich największe błędy.
- Za pomocą ukazujących się bohaterom zjaw chciał przypomnieć rodakom o patriotyzmie i waleczności i dać im nadzieję na odrodzenie.

„Ludzie bezdomni” Stefan Żeromski – rozdarta sosna symbolizuje rozterki wewnętrzne doktora Judyma oraz cierpienie związane z koniecznością podjęcia decyzji. Taka symbolika pokazuje skomplikowany świat ludzkich emocji;


Udostępnij  Dowiedz się więcej
1  Artysta jako bohater literacki. Omów zagadnienie na podstawie "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
2  Jak realizowany jest w literaturze motyw tańca? Omów zagadnienie na podstawie "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
3  Rola duchów, widm i zjaw w utworach literackich. Omów zagadnienie na podstawie "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
4  Symbolika narodowa i jej funkcja w utworze literackim. Omów zagadnienie na podstawie "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
5  Kreacja postaci inteligenta. Omów zagadnienie na podstawie "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
6  Relacje między przedstawicielami różnych grup społecznych. Omów zagadnienie na podstawie "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
7  Funkcja proroctw i przepowiedni w utworach literackich. Omów zagadnienie na podstawie "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
8  Refleksja nad narodem jako temat utworów literackich. Omów zagadnienie na podstawie "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
9  Symboliczny sens chocholego tańca w kontekście polskiej kultury i historii. Omów zagadnienie na podstawie "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
10  Relacja świata realistycznego i fantastycznego. Omów zagadnienie na podstawie "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
11  Rozprawa z narodowymi mitami. Omów zagadnienie na podstawie "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
12  Jaką ocenę dziejów Polski zawiera literatura? Omów zagadnienie na podstawie "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
13  Krytyczny obraz rzeczywistych relacji społecznych. Omów zagadnienie na podstawie "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
14  Motyw wesela i jego znaczenie w kreacji świata przedstawionego. Omów zagadnienie na podstawie "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst