Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Lebrosso i sycylijski nauczyciel, niczym pątnik z przytoczonej przez narratora legendy świętokrzyskiej zmierzający do świętego miejsca, w metaforycznym ujęciu posuwali się bardzo wolno, na klęczkach, na szczyt wysokiej góry, jaką dla nich było przeżycie każdego dnia w swoim niezmiernym cierpieniu i całkowitej samotności. Obaj, podobnie jak wspomniany już pielgrzym, niestrudzenie dźwigali swój krzyż, dzień po dniu.

Motyw nieszczęścia - Zarówno Lebrosso, jak i nauczyciela spotkały hiobowe nieszczęścia. Pierwszego dotknął trąd, izolując go już od najmłodszych lat od rodziny i świata zewnętrznego, drugi – jak biblijny bohater - stracił wszystkich bliskich w wyniku kataklizmu. W ostatecznym rozrachunku to Trędowaty okazał się dobrym chrześcijaninem, który nie miał innego przyjaciela poza Bogiem. To jemu ostatecznie dana została łaska wiary, ponieważ po śmierci siostry i ukochanego czworonoga, nie popełnił samobójstwa, starał się pokonywać każdy dzień z nadzieją i wiarą.

Motyw śmierci – Obaj bohaterowie, zmęczeni swym nieszczęściem, pragną śmierci. Koniec ich męki jest zgoła różny, zupełnie inaczej podchodzą do życia, innych ludzi i Boga.

To Lebrosso można nazwać współczesnym Hiobem, ponieważ – tak samo jak biblijny nieszczęśnik - nie popełnił samobójstwa, nie odrzucił wiary, nie stracił ufności w postępowanie Boga i nadziei na poprawę swego losu. Odizolowany od ludzi, zbliżył się znacznie do świata przyrody, która była dla niego wszystkim, zastępowała mu bliskich. W dziwnym świecie pustelni znalazł przyjemność życia i oddychania. Dalej troszczył się o innych, co doskonale widać w jego obchodzeniu się z kwiatami - nie dotyka róży, aby dzieci mogły bez obaw o zarażenie zerwać piękne bukiety. Z tego samego powodu nie podaje ręki na pożegnanie narratorowi, nie godzi się na wymianę korespondencji. Od śmierci uchronił go list, jaki odnalazł w pokoju siostry po jej śmierci. Słowa Będę błagała Boga, by ci dał odwagę znoszenia z rezygnacją życia aż do chwili, gdy spodoba Mu się nas połączyć na nowo w lepszym świecie sprawiły, że postanowił czekać, aż Bóg sam powoła go do siebie.

strona:   - 1 -  - 2 - 


Polecasz ten artykuł?TAK NIEUdostępnij
  Dowiedz się więcej
1  Wieża - streszczenie
2  Charakterystyka Lebrosso
3  Symbolika w opowiadaniu „Wieża”