Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
3. Dzieje miłości Jagienki i Zbyszka – wątek obejmuje historię miłości Jagienki i Zbyszka. Dziewczyna zakochuje się w młodzieńcu od pierwszego wejrzenia, lecz on nie zwraca na nią uwagi, pozostając wiernym Danusi Jurandównie, której ślubował miłość. Po śmierci młodej żony, Zbyszko wyrusza w świat, aby wypełnić złożoną jej obietnicę i zdobyć pawie pióra z hełmów rycerzy krzyżackich. Jagienka zostaje dwórką księżnej płockiej i wyrasta na piękną pannę. Po wielu latach jej uczucie do Zbyszka zostaje odwzajemnione i młodzi pobierają się.4. Spisek braci Zakonnych przeciwko Jurandowi – wątek ten obejmuje wydarzenia związane z podstępnym planem Hugo von Danvelda, Zygfryda de Lve, Rotgiera i Gotfryda, którzy po odrzuceniu przez księcia Janusza ich skarg na Juranda ze Spychowa, porywają córkę rycerza i zmuszają go do stawienia się w Szczytnie. Jurand zjawia się w twierdzy, mając nadzieję, że Krzyżacy oddadzą mu Danusię, lecz zostaje przez nich upokorzony i oszukany. W przypływie rozpaczy zabija Danvelda i Gotfryda. Pojmany przez Zygfryda, zostaje okaleczony z ramach zemsty za śmierć Rotgiera, który ginie w pojedynku z rąk Zbyszka z Bogdańca. Po śmierci Rotgiera, Zygfryd de Lve popada w obłęd, przetrzymuje Danusię, wożąc ją wszędzie ze sobą w ciemnej kołysce. W końcu zostaje pochwycony przez Zbyszka i popełnia samobójstwo po tym, jak Jurand zwraca mu wolność.5. Dzieje konfliktu polsko-krzyżackiego – wątek ten, oparty na wydarzeniach historycznych, stanowi tło powieści Henryka Sienkiewicza. Między obiema stronami zatargu panuje pozorny pokój, podstępnie łamany przez działania Krzyżaków, którzy napadają na przygraniczne grody, grabieżą ziemie Żmudzi i Prus. Po śmierci Konrada von Jungingena konflikt pogłębia się, a następca wielkiego mistrza, Ulryk sukcesywnie dąży do wojny z Polską. Wojna, początkowo korzystna dla Zakonu, kończy się klęską Krzyżaków podczas bitwy pod Grunwaldem.

strona:   - 1 -  - 2 - 


Polecasz ten artykuł?TAK NIEUdostępnij


  Dowiedz się więcej
1  Krzyżacy – streszczenie
2  Krzyżacy - plan wydarzeń
3  Miejsca fikcyjne i historyczne w „Krzyżakach”