Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Stroń od puenty zabójczej. Niech zgłuchnie
Okrutny dowcip i śmiech pod piórem,
Co każą płakać oczu lazurom,
Odrzuć tę całą nędznych czosnków kuchnię!

Złam retoryce kark, bez pardonu!


Wymowa wiersza wpisuje się do kanonu utworów-manifeatów, napisanych w epoce modernizmu, a traktujących o sztuce tworzenia. XIX-wieczna poetyka starała się upowszechnić łączenie słowa z muzyką, opieranie się na skojarzeniach, które rzekomo potęgowały nastrojowość, liryczność utworu.

W omawiany wierszu, złożonym z dwóch oddzielonych od siebie części (każda składa się z dziewięciu czterowersowych, rymowanych strof) widać wiele środków artystycznego wyrazu, spotęgowanych dodatkowo przez znaki interpunkcyjne, takie jak wykrzykniki czy dwukropki. Podmiot liryczny jest zbiorowym głosem całego pokolenia:
My chcemy tylko odcieniowych smug,
(…)
Bo nade wszystko chcemy Odcienia.
Przemawia do każdego artysty, który nie jest tak bardzo zapatrzony w siebie i przekonany o nieomylności, że zwróci uwagę na kilka cennych wskazówek:
Pamiętaj także, przy wyborze słów,
Zbyt nie unikać niedbałości pewnej:
(…)
Sensów końcowych strzeż się najprzykładniej,
(…)
A dobrze zrobisz, w energii rozpędzie,
Gdy przytrzesz Rymom zbyt lśniące krawędzie.
Nie strzeż! - zobaczysz, gdzie je porwie chęć!


Nigdy więcej nie zapytasz, jak napisać...?

Zobacz, co możesz poprawić

Wchodzę >>>>>>>>
Nigdy więcej nie zapytasz, jak napisać...?

Wchodzę >>>>>>>>

Na uwagę zasługują fragmenty, po których lekturze jesteśmy w stanie wyobrazić sobie wszystkie kolory, o jakich była w nim mowa:
Błękit z gwiazd jasnych tonią niezgłębioną
mgła odcienia jedyna spromienia

Prócz zaskakujących epitetów (np. wiersz (…)Nieparzysty (…)Mglistszy, słynniejszy; południowy, złoty, drżący pył), przenośni (np. mgła odcienia jedyna spromienia / Sny z marzeniami, z fletnią - tęskny róg!) trzeba także zatrzymać się nad użyciem wielkich liter w wierszu. Zabieg ten pojawia się wielokrotnie. Verlaine wyróżnił tym samym pewne cechy czy funkcje wiersza, na które należy zwrócić szczególną uwagę:

Przeto wiersz raczej Nieparzysty bierz,
(…)
Oh, nic milszego od piosnki rozwiewnej,
Gdzie się Niepewne z Pewnym łączy znów.


strona:   - 1 -  - 2 -  - 3 - 

Polecasz ten artykuł?TAK NIEUdostępnij
dla: Kulturalna Polska klp.pl

  Dowiedz się więcej
1  Cygan i filister, czyli konflikt jednostka – społeczeństwo w życiu i literaturze Młodej Polski
2  Modernizm
3  Piosenka jesienna – opracowanieStreszczenia książek
Tagi: