Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
„Lalka” to utwór, w którym Bolesław Prus stworzył niezwykle ciekawe portret kobiece. W ten sposób chciał pokazać, że kobiety w zależności od pochodzenia czy wieku mają zupełnie różne charaktery i poglądy na życie.

- Główną postacią kobiecą w „Lalce” jest arystokratka Izabela Łęcka będąca przykładem kobiety egoistycznej, skupionej na własnych potrzebach i życiu w luksusie.
- Zupełnie inną kobietą była Kazimiera Wąsowska, która była inteligentna i szczera, jednak ze względu na arystokratyczne pochodzenie były zmusza zajmować się jedynie beztroskimi rozrywkami.
- Ciekawą postacią jest także prezesowa Zasławska, która potrafiła dostrzec wady arystokratów i w odróżnieniu od większości z nich dbała o pracujących u niej chłopów i rozsądnie dysponowała majątkiem.
- Zupełnie innym typem kobiety była Helena Stawska, która była wykształcona i pracowita. Po zniknięciu męża sama zajęła się utrzymaniem rodziny i pomaganiem potrzebującym.
- W „Lalce” warto zwrócić uwagę także na baronową Krzeszowską, która po śmierci córki pogrążyła się w rozpaczy oraz prostytutkę Mariannę, która dzięki pomocy Wokulskiego wyszła na prostą.
- Przedstawione przez Prusa sylwetki kobiet są różnorodne, co pozwala zaobserwować jak duży wpływ na kobiety miały czynniki takie jak pochodzenie, otoczenie czy majątek.
- Bohaterki utworu można podzielić na te, które mogą stać się wzorem do naśladowania oraz te, których postawy zasługują jedynie na krytykę.

„Tango” Sławomir Mrożek – Eleonora należała do pokolenia odpowiedzialnego za rewolucję obyczajową, a swoją postępowość okazywała między innymi za pomocą romansu z Edkiem pod okiem swojego męża.


Udostępnij  Dowiedz się więcej
1  Jak literatura przedstawia kontrast między światem biedy a światem bogactwa? Omów zagadnienie na podstawie "Lalki" Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
2  Kto lub co decyduje o życiu ludzkim? Omów zagadnienie na podstawie "Lalki" Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
3  Miasto jako metropolia w ujęciu realistów. Omów zagadnienie na podstawie "Lalki" Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
4  Cena bycia idealistą. Omów zagadnienie na podstawie "Lalki" Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
5  Jaką rolę odgrywa majątek i pochodzenie w relacjach międzyludzkich? Omów zagadnienie na podstawie "Lalki" Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
6  Motyw walki człowieka o własne szczęście. Omów zagadnienie na podstawie "Lalki" Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
7  Miłość jako siła motywująca do działania. Omów zagadnienie na podstawie "Lalki" Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
8  Praca jako pasja człowieka. Omów zagadnienie na podstawie "Lalki" Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
9  Różne oblicza przyjaźni. Omów zagadnienie na podstawie "Lalki" Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
10  Obraz polskiego społeczeństwa. Omów zagadnienie na podstawie "Lalki" Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
11  Rola wspomnień w życiu człowieka. Omów zagadnienie na podstawie "Lalki" Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
12  Momenty przełomowe w życiu bohaterów. Omów zagadnienie na podstawie "Lalki" Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
13  Różne wizerunki człowieka zakochanego. Omów zagadnienie na podstawie "Lalki" Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst