Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Matura ustna 2024 MATURA 2024 - pełną odpowiedź na wszystkie pytania maturalne znajdziesz w ebooku - 110 odpowiedzi na pytania jawne. Sprawdzam >>

Miłość to uczucie posiadające różne oblicza. W literaturze znajdziesz wiele przykładów ukazujących ją jako siłę motywującą do działania i zmiany swojego charakteru czy stylu życia. O takim rodzaju miłości pisał między innymi Bolesław Prus w „Lalce”.

- Stanisław Wokulski był reprezentantem pokolenia przejściowego między epoką romantyzmu a pozytywizmu.
- Momentem przełomowym w jego życiu było poznanie arystokratki Izabeli Łęckiej.
- Miłość do ukochanej stała się dla Wokulskiego zachętą do działania i powiększenia swojego majątku.
- Uczucie Stanisława do Izabeli można uznać za siłę motywującą, ponieważ dzięki niemu bohater odnalazł życiowy cel, jakim było zdobycie serca ukochanej.
- Miłość okazała się jednak dla Wokulskiego także doświadczeniem destrukcyjnym, ponieważ dla Łęckiej poświęcił swój honor, dumę i relacje z przyjaciółmi.

„Potop” Henryk Sienkiewicz – dla Andrzeja Kmicica miłość do Oleńki stała się motywacją do zmiany postępowania i przemiany wewnętrznej;


E-book - 110 pytań maturalnych na maturę ustną z języka polskiego


  Dowiedz się więcej
1  61. Miasto jako metropolia w ujęciu realistów. Omów zagadnienie na podstawie "Lalki" Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
2  60. Cena bycia idealistą. Omów zagadnienie na podstawie "Lalki" Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
3  54. Kreacje kobiece w literaturze. Omów zagadnienie na podstawie "Lalki" Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
4  56. Praca jako pasja człowieka. Omów zagadnienie na podstawie "Lalki" Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
5  57. Różne oblicza przyjaźni. Omów zagadnienie na podstawie "Lalki" Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
6  58. Obraz polskiego społeczeństwa. Omów zagadnienie na podstawie "Lalki" Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
7  59. Rola wspomnień w życiu człowieka. Omów zagadnienie na podstawie "Lalki" Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst