Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Matura ustna 2024 MATURA 2024 - pełną odpowiedź na wszystkie pytania maturalne znajdziesz w ebooku - 110 odpowiedzi na pytania jawne. Sprawdzam >>

„Lalka” jest doskonałym przykładem powieści środowiskowej. Bolesław Prus przedstawił w niej realistyczny opis XIX-wiecznego społeczeństwa polskiego.

- Najwięcej uwagi Prus poświęcił arystokratom, wśród których byli zarówno ludzie rozrzutni, przekonani o własnej wyjątkowości i gardzący pracą (np. Łęccy), jak i jednostki ambitne i wykształcone (np. Ochocki).
- Mieszczaństwo w powieści zostało ukazane jako zróżnicowana pod względem pochodzenia grupa. Byli wśród niej głównie ludzie przedsiębiorczy i oddający się ciężkiej pracy (np. Wokulski, Szlangbaum).
- W Warszawie mieszkała także biedota miejska, a jej przedstawiciele byli z reguły bezrobotni, wynędzniali i zniszczeni moralnie.
- Bolesław Prus dokonał krytycznej analizy XIX-wiecznego społeczeństwa, które było zróżnicowane pod kątem pochodzenia i stanu posiadania.
- Jako główne problemy rodaków wskazał ogromne kontrasty między grupami społecznymi i brak szacunku do pracy.

„Wesele” Stanisław Wyspiański – w dramacie Wyspiańskiego znajdziesz krytyczną ocenę ówczesnej inteligencji i chłopów;


E-book - 110 pytań maturalnych na maturę ustną z języka polskiego


  Dowiedz się więcej
1  61. Miasto jako metropolia w ujęciu realistów. Omów zagadnienie na podstawie "Lalki" Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
2  60. Cena bycia idealistą. Omów zagadnienie na podstawie "Lalki" Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
3  54. Kreacje kobiece w literaturze. Omów zagadnienie na podstawie "Lalki" Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
4  55. Miłość jako siła motywująca do działania. Omów zagadnienie na podstawie "Lalki" Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
5  56. Praca jako pasja człowieka. Omów zagadnienie na podstawie "Lalki" Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
6  57. Różne oblicza przyjaźni. Omów zagadnienie na podstawie "Lalki" Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
7  59. Rola wspomnień w życiu człowieka. Omów zagadnienie na podstawie "Lalki" Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst