Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
„Lalka” jest doskonałym przykładem powieści środowiskowej. Bolesław Prus przedstawił w niej realistyczny opis XIX-wiecznego społeczeństwa polskiego.

- Najwięcej uwagi Prus poświęcił arystokratom, wśród których byli zarówno ludzie rozrzutni, przekonani o własnej wyjątkowości i gardzący pracą (np. Łęccy), jak i jednostki ambitne i wykształcone (np. Ochocki).
- Mieszczaństwo w powieści zostało ukazane jako zróżnicowana pod względem pochodzenia grupa. Byli wśród niej głównie ludzie przedsiębiorczy i oddający się ciężkiej pracy (np. Wokulski, Szlangbaum).
- W Warszawie mieszkała także biedota miejska, a jej przedstawiciele byli z reguły bezrobotni, wynędzniali i zniszczeni moralnie.
- Bolesław Prus dokonał krytycznej analizy XIX-wiecznego społeczeństwa, które było zróżnicowane pod kątem pochodzenia i stanu posiadania.
- Jako główne problemy rodaków wskazał ogromne kontrasty między grupami społecznymi i brak szacunku do pracy.

„Wesele” Stanisław Wyspiański – w dramacie Wyspiańskiego znajdziesz krytyczną ocenę ówczesnej inteligencji i chłopów;


Udostępnij  Dowiedz się więcej
1  Jak literatura przedstawia kontrast między światem biedy a światem bogactwa? Omów zagadnienie na podstawie "Lalki" Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
2  Kto lub co decyduje o życiu ludzkim? Omów zagadnienie na podstawie "Lalki" Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
3  Miasto jako metropolia w ujęciu realistów. Omów zagadnienie na podstawie "Lalki" Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
4  Cena bycia idealistą. Omów zagadnienie na podstawie "Lalki" Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
5  Jaką rolę odgrywa majątek i pochodzenie w relacjach międzyludzkich? Omów zagadnienie na podstawie "Lalki" Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
6  Kreacje kobiece w literaturze. Omów zagadnienie na podstawie "Lalki" Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
7  Motyw walki człowieka o własne szczęście. Omów zagadnienie na podstawie "Lalki" Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
8  Miłość jako siła motywująca do działania. Omów zagadnienie na podstawie "Lalki" Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
9  Praca jako pasja człowieka. Omów zagadnienie na podstawie "Lalki" Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
10  Różne oblicza przyjaźni. Omów zagadnienie na podstawie "Lalki" Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
11  Rola wspomnień w życiu człowieka. Omów zagadnienie na podstawie "Lalki" Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
12  Momenty przełomowe w życiu bohaterów. Omów zagadnienie na podstawie "Lalki" Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
13  Różne wizerunki człowieka zakochanego. Omów zagadnienie na podstawie "Lalki" Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst