Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki


W swoim życiu codziennie przeżywasz nowe doświadczenia, jednak tylko część z nich zostaje w Twojej pamięci. W swoich wspomnieniach z pewnością wracasz do chwil i wydarzeń, które są dla Ciebie ważne.

- Wspomnienia kształtują naszą osobowość i pozwalają nam unikać popełniania tych samych błędów.
- Ponadto pozwalają nam zachować pamięć o dawnych dziejach.
- Rola wspomnień w ludzkim życiu jest ogromna, dlatego ten motyw znalazł się wielu utworach literackich między innymi w „Lalce”.
- Ignacy Rzecki traktował wspomnienia jako życiowy drogowskaz i szansę na powrót do szczęśliwych dni.
- Dla baronowej Krzeszowskiej wspomnienia o zmarłej córce były źródłem rozpaczy i cierpienia.
- Historie bohaterów powieści Prusa dowodzą, że wspomnienia są potrzebne w życiu każdego z nas, jednak powinny być jedynie odskocznią, a nie ciężarem.

„Pan Tadeusz” Adam Mickiewicz – wspomnienia o ojczyźnie i tęsknotą za nią stały się inspiracją do napisania „Pana Tadeusza”, a sam utwór jest próbą utrwalenia pamięci o odchodzącej w zapomnienie szlachcie i jej tradycjach;
  Dowiedz się więcej
1  Jak literatura przedstawia kontrast między światem biedy a światem bogactwa? Omów zagadnienie na podstawie "Lalki" Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
2  Kto lub co decyduje o życiu ludzkim? Omów zagadnienie na podstawie "Lalki" Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
3  Miasto jako metropolia w ujęciu realistów. Omów zagadnienie na podstawie "Lalki" Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
4  Cena bycia idealistą. Omów zagadnienie na podstawie "Lalki" Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
5  Jaką rolę odgrywa majątek i pochodzenie w relacjach międzyludzkich? Omów zagadnienie na podstawie "Lalki" Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
6  Kreacje kobiece w literaturze. Omów zagadnienie na podstawie "Lalki" Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
7  Motyw walki człowieka o własne szczęście. Omów zagadnienie na podstawie "Lalki" Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
8  Miłość jako siła motywująca do działania. Omów zagadnienie na podstawie "Lalki" Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
9  Praca jako pasja człowieka. Omów zagadnienie na podstawie "Lalki" Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
10  Różne oblicza przyjaźni. Omów zagadnienie na podstawie "Lalki" Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
11  Obraz polskiego społeczeństwa. Omów zagadnienie na podstawie "Lalki" Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
12  Momenty przełomowe w życiu bohaterów. Omów zagadnienie na podstawie "Lalki" Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
13  Różne wizerunki człowieka zakochanego. Omów zagadnienie na podstawie "Lalki" Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst