Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Matura ustna 2024 MATURA 2024 - pełną odpowiedź na wszystkie pytania maturalne znajdziesz w ebooku - 110 odpowiedzi na pytania jawne. Sprawdzam >>

W XIX wieku pisarze zaczęli interesować się miastem jako miejscem, które wywiera wpływ na życie jego mieszkańców. Przedstawiali miasta, realistycznie ukazując wszystkie ich wady i zalety. Przykładem utworu, w którym znajdziesz taką wizję miasta jako metropolii, jest „Lalka” Bolesława Prusa.

- Akcja „Lalki” toczy się głównie w Warszawie, w której mieszkali przedstawiciele różnych grup społecznych i ludzie różnych narodowości.
- Prus zwrócił uwagę na to, że Warszawa jest miastem kontrastów i nierówności społecznych, gdzie obok wystawnych domów arystokracji znajdowały się dzielnice biedoty.
- Drugim miastem opisanym w powieści jest „Paryż”, który w przeciwieństwie do Warszawy został ukazany jako miasto pulsujące życiem i oferujące wiele możliwości rozwoju swoim mieszkańców.
- Opisy miast zawarte w „Lalce” są realistyczne, ponieważ autor opisywał istniejące w rzeczywistości miejsca.
- Porównanie dwóch miast pozwoliło Prusowi ukazać dynamikę zmian w XIX-wiecznych metropoliach oraz wpływ miasta na życie zamieszkujących go ludzi.

„Przedwiośnie” Stefan Żeromski – w utworze znajduje się obraz ogarniętego rewolucją Baku zmierzającego ku całkowitemu upadkowi oraz pogrążonej w chaosie Warszawy;


E-book - 110 pytań maturalnych na maturę ustną z języka polskiego


  Dowiedz się więcej
1  60. Cena bycia idealistą. Omów zagadnienie na podstawie "Lalki" Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
2  54. Kreacje kobiece w literaturze. Omów zagadnienie na podstawie "Lalki" Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
3  55. Miłość jako siła motywująca do działania. Omów zagadnienie na podstawie "Lalki" Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
4  56. Praca jako pasja człowieka. Omów zagadnienie na podstawie "Lalki" Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
5  57. Różne oblicza przyjaźni. Omów zagadnienie na podstawie "Lalki" Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
6  58. Obraz polskiego społeczeństwa. Omów zagadnienie na podstawie "Lalki" Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
7  59. Rola wspomnień w życiu człowieka. Omów zagadnienie na podstawie "Lalki" Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst