Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
W XIX wieku pisarze zaczęli interesować się miastem jako miejscem, które wywiera wpływ na życie jego mieszkańców. Przedstawiali miasta, realistycznie ukazując wszystkie ich wady i zalety. Przykładem utworu, w którym znajdziesz taką wizję miasta jako metropolii, jest „Lalka” Bolesława Prusa.

- Akcja „Lalki” toczy się głównie w Warszawie, w której mieszkali przedstawiciele różnych grup społecznych i ludzie różnych narodowości.
- Prus zwrócił uwagę na to, że Warszawa jest miastem kontrastów i nierówności społecznych, gdzie obok wystawnych domów arystokracji znajdowały się dzielnice biedoty.
- Drugim miastem opisanym w powieści jest „Paryż”, który w przeciwieństwie do Warszawy został ukazany jako miasto pulsujące życiem i oferujące wiele możliwości rozwoju swoim mieszkańców.
- Opisy miast zawarte w „Lalce” są realistyczne, ponieważ autor opisywał istniejące w rzeczywistości miejsca.
- Porównanie dwóch miast pozwoliło Prusowi ukazać dynamikę zmian w XIX-wiecznych metropoliach oraz wpływ miasta na życie zamieszkujących go ludzi.

„Przedwiośnie” Stefan Żeromski – w utworze znajduje się obraz ogarniętego rewolucją Baku zmierzającego ku całkowitemu upadkowi oraz pogrążonej w chaosie Warszawy;


Udostępnij  Dowiedz się więcej
1  Jak literatura przedstawia kontrast między światem biedy a światem bogactwa? Omów zagadnienie na podstawie "Lalki" Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
2  Kto lub co decyduje o życiu ludzkim? Omów zagadnienie na podstawie "Lalki" Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
3  Cena bycia idealistą. Omów zagadnienie na podstawie "Lalki" Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
4  Jaką rolę odgrywa majątek i pochodzenie w relacjach międzyludzkich? Omów zagadnienie na podstawie "Lalki" Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
5  Kreacje kobiece w literaturze. Omów zagadnienie na podstawie "Lalki" Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
6  Motyw walki człowieka o własne szczęście. Omów zagadnienie na podstawie "Lalki" Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
7  Miłość jako siła motywująca do działania. Omów zagadnienie na podstawie "Lalki" Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
8  Praca jako pasja człowieka. Omów zagadnienie na podstawie "Lalki" Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
9  Różne oblicza przyjaźni. Omów zagadnienie na podstawie "Lalki" Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
10  Obraz polskiego społeczeństwa. Omów zagadnienie na podstawie "Lalki" Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
11  Rola wspomnień w życiu człowieka. Omów zagadnienie na podstawie "Lalki" Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
12  Momenty przełomowe w życiu bohaterów. Omów zagadnienie na podstawie "Lalki" Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
13  Różne wizerunki człowieka zakochanego. Omów zagadnienie na podstawie "Lalki" Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst