Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Matura ustna 2024 MATURA 2024 - pełną odpowiedź na wszystkie pytania maturalne znajdziesz w ebooku - 110 odpowiedzi na pytania jawne. Sprawdzam >>

Przyjaźń jest jedną z najważniejszych relacji między ludźmi. Jej znaczenie w życiu człowieka dostrzegali pisarze, którzy wplatali motyw przyjaźni do swoich utworów. Taki wątek znajdziesz między innymi w „Lalce” Bolesława Prusa.

- Stanisława Wokulskiego i Ignacego Rzeckiego połączyła bliska relacja już wtedy, gdy Wokulski zaczął pracę u Hopfera.
- Przyjaciele spędzali wiele czasu na rozmowach na temat bieżących wydarzeń i polityki.
- Bliska więź między nimi uległa osłabieniu, gdy Wokulski zaczął zabiegać o względy Izabeli.
- Mimo, że Rzecki nie rozumiał postępowania swojego przyjaciela, to akceptował jego decyzje i zawsze stawał w jego obronie.
- Przyjaźń obu mężczyzn była wyjątkowa, ponieważ mimo wielu lat i różnych doświadczeń zawsze darzyli się sympatią i szacunkiem.
- O jej sile świadczy nie tylko przywiązanie Rzeckiego do Wokulskiego, ale także drobne gesty takie jak przeniesienie pokoju Ignacego do nowego lokum w identycznym układzie jak w poprzednim mieszkaniu.

„Niepewność” Adam Mickiewicz – podmiot liryczny stara się zrozumieć naturę swojej relacji z kobietą i odpowiedzieć sobie na pytanie, czy ją kocha, czy darzy przyjaźnią;


E-book - 110 pytań maturalnych na maturę ustną z języka polskiego


  Dowiedz się więcej
1  61. Miasto jako metropolia w ujęciu realistów. Omów zagadnienie na podstawie "Lalki" Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
2  60. Cena bycia idealistą. Omów zagadnienie na podstawie "Lalki" Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
3  54. Kreacje kobiece w literaturze. Omów zagadnienie na podstawie "Lalki" Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
4  55. Miłość jako siła motywująca do działania. Omów zagadnienie na podstawie "Lalki" Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
5  56. Praca jako pasja człowieka. Omów zagadnienie na podstawie "Lalki" Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
6  58. Obraz polskiego społeczeństwa. Omów zagadnienie na podstawie "Lalki" Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
7  59. Rola wspomnień w życiu człowieka. Omów zagadnienie na podstawie "Lalki" Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst