Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Bruno Schulz – prozaik, krytyk literacki, grafik.
Urodził się 12 VII 1892 w Drohobyczu.

Pochodzenie: drobnomieszczańska polskojęzyczna rodzina żydowska (wyznanie mojżeszowe); od dzieciństwa znał również język niemiecki.

Nauka: 1902-10 gimnazjum drohobyckie;
1910-13 architektura na Politechnice Lwowskiej;
1914-15 malarstwo w Akademii Sztuk Pięknych w Wiedniu;

Praca i działalność: 1924-41 nauczyciel rysunków ręcznych w gimnazjum i szkołach drohobyckich;
1933 – wprowadzony przez Nałkowską do zespołu literackiego Przedmieście; nie brał czynnego udziału w jego pracach, ale solidaryzował się z wystąpieniami grupowymi.
1939 – po zajęciu Drohobycza przez Armię Czerwoną, poza pracami rysowniczymi, był zatrudniony w żydowskim Domu Starców (katalogował tu książki)

Do bliskich mu pisarzy należeli: Z. Nałkowska, W. Gombrowicz, S.I. Witkiewicz, T. Breza. W 1935 A. Nowaczyński, A. Słonimski i J. Tuwim wysunęli kandydaturę Sklepów… do nagrody „Wiadomości Literackich”.
Zginął 19 XI 1942 zastrzelony przez gestapowca w getcie w Drohobyczu.

Twórczość literacka – proza
* Debiut: pierwszy znany utwór Noc lipcowa 1928, druk dopiero w 1936 (tom Sanatorium Pod Klepsydrą);
za debiut literacki uznaje się Sklepy cynamonowe 1934 – cykl opowiadań;
* Sanatorium Pod Klepsydrą 1937 – zbiór opowiadań składający się w znacznej części z utworów wcześniejszych od Sklepów cynamonowych;
* Od 1934 Schulz pracował nad powieścią Mesjasz, ale ukazały się jedynie dwa wyodrębnione fragmenty powieści: Genialna epoka i Księga, które weszły jako samodzielne utwory do tomu Sanatorium… Reszta – prawdopodobnie nigdy nie ukończona – zaginęła.
* Zachowały się poza tym 4 utwory prozatorskie drukowane w prasie lit.
Inne utwory zaginęły, w tym jedyne opowiadanie Schulza napisane po niemiecku Heimkehr.
* Wartość dokumentalno-informacyjną, a także artystyczną mają listy pisarza (ponad 100).

Twórczość krytycznoliteracka
* Recenzje i szkice (ponad 20) drukowane były w „Wiadomościach Literackich”, „Studio”, „Sygnałach”, „Tygodniku Ilustrowanym”, „Pionie” i „Skamandrze”.

strona:   - 1 -  - 2 - 


Polecasz ten artykuł?TAK NIEUdostępnij
  Dowiedz się więcej
1  Sklepy cynamonowe - streszczenie
2  Postać Ojca
3  Osadzenie w tradycji.