Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl

Antygona - krótka i szczegółowa charakterystyka

Antygona - krótka charakterystyka
Antygona jest tytułową bohaterką utworu. Jej rodzicami są Edyp oraz Jokasta. Jest siostrą Ismeny, Polinika i Eteoklesa. Antygona stawia prawa boskie ponad prawami ludzkimi. Jest odważna i dumna, czego dowodem jest to, iż nie boi się sprzeciwić rozkazom władcy Teb. Jest również nieugięta oraz wierna swoim przekonaniom - nie zmienia swojej postawy nawet w obliczu śmierci.

Antygona ma nieco wybuchowy... więcej

Charakterystyka Antygony

Antygona jest tytułową bohaterką tragedii Sofoklesa, córką króla Edypa, na którym ciąży klątwa. Tragiczne wydarzenia rodzinne – najazd jednego z braci na drugiego w walce o władzę – postawiły ją w sytuacji trudnego wyboru. Jeden z braci, Polinejkes, został uznany przez obecnego władcę, Kreona, za zdrajcę i z tego powodu zakazano jego pochówku. W tej trudnej dla kobiety sytuacji dowiadujemy się wiele o jej cechach charakteru.

Antygona... więcejKreon - charaktrystyka

Kreon po śmierci Edypa, Eteoklesa i Polinejkesa, jako brat żony Edypa, Jokasty, został władcą Teb. Jego sytuacja jest więc trudna – dopiero co zakończyła się bratobójcza wojna zagrażająca Tebom. Na jego barki spadła ogromna odpowiedzialność za los miasta, stara się jak najlepiej wypełnić swoje zadanie. Jest niepewny siebie w roli władcy, podejrzliwy i dlatego ucieka się do stosowania terroru: zakazuje grzebać ciało Polinejkesa. Można... więcej

Ismena - charakterystyka

Ismena jest jedną  z bohaterek Antygony. Jest dzieckiem z kazirodczego związku króla Edypa i królowej Jokasty. Ma siostrę, Antygonę, a także dwóch braci, Eteoklesa i Polinika. Pochodzi z Teb, w których władzę sprawuje jej wuj, Kreon.

Ismena jest bardzo młodą, piękną kobietą. W utworze wygląd bohaterki nie został dokładnie opisany, ale pewne wyobrażenie o jej powierzchowności daje cytat:
I piękną dziewki twarz mroczy.

Ismena... więcejAntygona i Ismena - charakterystyka porównawcza

Dwie córki Edypa, Antygona i Ismena, są zestawione ze sobą w dramacie na zasadzie kontrastu. Wobec tego samego wydarzenia – zakazu chowania przez Kreona jednego z braci – Antygona i Ismena zachowują się zupełnie inaczej, choć przecież obie kochały brata, jednej i drugiej był on bardzo bliski. Sofokles ukazał więc nam w osobach sióstr dwie reprezentacyjne postawy: z jednej strony odważny bunt wobec władzy w imię miłości (Antygona), z drugiej... więcejAntygona - pozostali bohaterowie

Hajmon – syn Kreona, narzeczony Antygony. Jego cechy charakteru poznajemy głównie po rozmowie z ojcem. Bardzo kocha Antygonę, boi się o jej życie i występuje w jej obronie. Hajmon kocha także ojca. Pierwsze słowa, jakie padają z jego ust, świadczą o jego uległości w stosunku do Kreona. Hajmon uznaje jego zwierzchnictwo:
Ojcze, twój jestem. Gdy mądra twa rada,
Ty mną kierujesz, ja rady twej słucham.


Później jednak Hajmon... więcej

Charakterystyka porównawcza Antygony i Kreona

Antygona oraz Kreon to bohaterowie pierwszoplanowi dramatu Sofoklesa – obie postacie zostały zaczerpnięte z mitów tebańskich.

Powiązania rodzinne przedstawione w mitologii nie zostały zmienione. Wiemy, że Antygona była siostrzenicą Kreona. Wraz z jego żoną Eurydyką i dwoma synami zamieszkiwali pałac na terenie Teb. Występujący w dramacie dziedzic nosił imię Hajmon. Stąd wniosek, że gdyby nie doszło do konfliktu między postaciami, Kreon... więcejHajmon charakterystyka postaci

Hajmon to syn Kreona i Eurydyki, jest więc spokrewniony z dziećmi Edypa, z powodu pokrewieństwa między jego ojcem a Jokastą. Jest również narzeczonym Antygony. Hajmon to postacią drugoplanową. Mieszka w Tebach. Mieście, które staje się sceną całej akcji opisanej w dramacie.
Hajmon występuje w dramacie tylko raz – w scenie rozmowy z ojcem. Następnie dowiadujemy się o jego poczynaniach z relacji strażnika.
Trudno jest poznać... więcej