Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl
Antygona jest jedną z zachowanych tragedii Sofoklesa. Została napisana i wystawiona w 443 r. p.n.e. w Atenach. Inspiracją do napisania dramatu jest mit tebański, opisujący nieszczęśliwe dzieje rodu Labdakidów. Ten sam mit został przez Sofoklesa wykorzystany w dramatach Król Edyp i Edyp w Kolonie. Tytuł tragedii pochodzi od imienia jednej z córek króla Edypa i Jokasty.

Akcja Antygony opiera się na konflikcie między tytułową bohaterką a władcą Teb, jej wujem Kreonem, który zakazał grzebać jednego z braci dziewczyny, oskarżając go o zdradę. Tragedia podejmuje tematykę władzy, jej zakresu, problemów relacji władza a rodzina oraz władza a prawo boskie.

Bibliografia


Mieczysław Brożek, Wstęp [do:] Sofokles, Antygona, Ossolineum, Wrocław 1964.

Antygona - cytaty


Antygona do Kreona, epejsodion II
"Współkochać przyszłam, nie współnienawidzić. "

Antygona
"Nieszczęsna ,żywa do grobowej groty.
Jakież to bogów złamałam ustawy? "

Antygona
" Jakże do bogów podnosić mam modły,
Wołać o pomoc ,jeżeli czyn prawy,
Który spełniłam uznano za podły? "

Antygona
" ... skąd bym piękniejszą ja sławę uszczknęła,
jak z brata pogrzebania? "

Antygona
"(...) pozwól bym ja,
wraz z moim zaślepieniem spojrzała w oczy grozie,
bo ta groza chlubnej mi śmierci przenigdy nie wydrze"

Antygona
"Jam to spełniła, zaprzeczać nie myślę".

Antygona do Ismeny, epejsodion II
"Słowami świadczyć miłość - to nie miłość. "

Przodownik chóru, exodos
"O nic nie błagaj,
bo próżne marzenia,
by człowiek uszedł swego przeznaczenia. "

"Nieszczęściem dowiódł,
że wśród ludzi tłumu największe klęski płyną z nierozumu. "Mapa serwisu: