Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl

Mit rodu Labdakidów

Król Teb, Lajos usłyszał w Delfach przepowiednię, że zginie z rąk własnego syna. Kiedy jego żona - Jokasta urodziła potomka, postanowił go zgładzić. Rozkazał służącemu, aby wyniósł dziecko w góry i tam je porzucił. Ten jednak nie wykonał do końca rozkazu i przekazał niemowlę pochodzącemu z Koryntu pasterzowi, który z kolei oddał je na wychowanie bezdzietnym władcom swej krainy - Polibosowi i Meropie. Edyp nie czuł się szczęśliwy.... więcej

Antygona - czas i miejsce akcji

Akcja Antygony rozgrywa się w ciągu jednego dnia przed pałacem królewskim w Tebach, a rozpoczyna przed świtem. O czasie tragedii wnioskować można na podstawie pieśni Chóru (Parodos), który wykonuje hymn pochwalny na cześć wschodzącego słońca:

„O słońca grocie, coś jasno znów Tebom
Błysnął po trudach i znoju,
Złote dnia oko, przyświecasz ty niebom (...)
Witaj! (...)”

Uprzednio, w Prologosie, ukazana jest Antygona... więcejAntygona - problematyka tragedii Sofoklesa

Problematyka Antygony dotyczy zagadnień o charakterze moralnym. Konflikt tragiczny, jakim jest starcie dwóch sprzecznych postaw reprezentowanych przez Antygonę i Kreona, stanowi oś konstrukcyjną tragedii antycznej. W Antygonie pojawiają się trzy istotne antytezy:
prawo boskie i prawo ludzkie,państwo i jednostka,rozum i serce.
Prawo boskie i prawo ludzkie
Antygona... więcej

Konflikt tragiczny w „Antygonie” Sofoklesa

Prawo boskiePrawo ludzkieKto reprezentuje?AntygonaKreonRacjeKażdy ma prawo do godnego pochówkuKról musi być sprawiedliwy dla wszystkich, również dla rodziny. Za zdradę ojczyzny jest zakaz pochówkuKlęskaAntygona zamurowana żywcem w grocie popełnia... więcejOskarżenie i obrona Antygony

Kwestia potępienia bądź usprawiedliwiania Antygony jest sprawą problematyczną. Bohaterka została postawiona w sytuacji trudnego wyboru – wyboru, w którym każde posunięcie jest złe.

Potępić Antygonę można przede wszystkim za złamanie rozporządzenia Kreona. Jakby na to nie patrzeć, dziewczyna postąpiła niezgodnie z rozkazem władcy, i zrobiła to świadomie. Zlekceważyła prawo stanowione. Stanęła w obronie zmarłego Polinejkesa,... więcejAntygona jako tragedia antyczna

Antygona spełnia wszystkie wymogi tragedii greckiej. Są to:

1. Zachowanie zasady trzech jedności: czasu (akcja ciągła, brak luk czasowych), akcji (podjęcie tylko jednego wątku: konflikt Antygony z Kreonem, brak scen epizodycznych), miejsca (akcja dzieje się przed pałacem w Tebach).
2. Podstawą fabuły jest konflikt tragiczny (zderzenie praw boskich... więcej

Antygona i Kreon - kto jest bohaterem tragicznym?

Jedną z zasad tragedii antycznej jest konflikt dwóch racji, z której żadna nie zwycięża. W „Antygenie" Sofoklesa pojawia się konflikt pomiędzy Antygona, córką Edypa a siostrą Polinejkesa, Eteoklesa i Ismeny a Kreonem, królem Teb i bratem Jokasty.

1. Antygona musi dokonać wyboru między dwiema racjami, które obie są ważne i sprzeczne ze sobą. Jako kochająca siostra, wierna prawu... więcejMotywy literackie w Antygonie Sofoklesa

Sprawdź 5 najbardziej popularnych motywów literackich z Antygony:
Motyw miłości Motyw samobójstwa Motyw cierpienia Motyw przeznaczenia Motyw władzy
Motyw miłości w Antygonie
Miłość ukazaną w „Antygonie” można rozpatrywać dwojako: jako wszechpotężne uczucie będące... więcejNajważniejsze cytaty z „Antygony”

Odmowa pomocy Antygonie – argumenty Ismeny
„Baczyć to trzeba, że my przecie słabe,
Do walk z mężczyzną niezdolne niewiasty;
Że nam ulegać silniejszemu należy,
Tych słuchać, nawet i sroższych rozkazów.” (prologos)

Decyzja Antygony – cytaty, argumenty
„Ja ci nie każę niczego, ni choćbyś
Pomóc mi chciała, wdzięczne by mi było,
Lecz stój przy twojej myśli, a ja brata
Pogrzebią sama, potem zginę... więcej

Drzewo genealogiczne Antygony

Antygona wywodzi się z rodu Labdakidów. Historia rodu była naznaczona przez okrutną przepowiednię. Edyp zabił własnego ojca i poślubił swoją matkę. W wyniku tego związku urodziła się Antygona. Zobacz streszczenie mitu rodu Labdakidów.

Rodzina AntygonyRelacja z AntygonąKto?Ojciec AntygonyEdypMatka... więcejTragizm bohaterów Antygony Sofoklesa

W przypadku bohaterów Antygony kluczowe znaczenie ma Fatum. Zgodnie z tą koncepcją działania człowieka nie decydują o tym, co się stanie - odpowiada za to los, przeznaczenie lub wola bogów. Co więcej, bohaterowie są uwikłani w konflikt tragiczny - niemożliwy do rozwiązania dylemat pomiędzy dwiema równorzędnymi racjami.

Tragizm Antygony
Antygona musi wybierać pomiędzy prawami boskimi a ludzkimi. Są one równorzędne,... więcejPrzemówienie Antygony do ludu tebańskiego

Miasto i męże, dzierżący te grody. Wzywam was, zwróćcie litosne swe oczy. I wy, Teb gaje i dirkejskie wody. Wysłuchajcie słów siostry w rozpaczy, która brata nas wszystkich pochować nie może.

Tragedia dotknęła miasto nasze całe. Okrutne fatum targa Tebami, zabierając władców z waszymi mężami. Niedawno przyszło nam ich opłakiwać. Jednego z braci w honorach i czci, drugiego oglądać przyszło mi stale. Z rozkazu Kreona na wszystko... więcej

Przemówienie Hajmona do ludu Teb, które zaczyna się od słów: „To ja, Hajmon nieszczęśliwy (...)”

To ja, Hajmon nieszczęśliwy, staję przed wami pełen rozpaczy i żalu. Winny wyjaśnień ludowi tebańskiemu, pokrzywdzonemu śmiercią dwóch władców. Wyjaśnień tragedii, która sięgnęła tej ziemi.

Los me ścieżki poprowadził ku tragedii, a me oczy ujrzały sprawę okrutną. Bohaterka, dla was wszystkich bliska, stająca w obronie praw naszych bogów, sama pełna odwagi oddała swe życie w ramiona sprawiedliwe Hadesa.

Zbyt późno zakaz... więcejWypisz racje Antygony i Kreona (z cytatami)

Konflikt dwóch głównych postaci „Antygony” Sofoklesa skupia się wokół ich sprzecznych racji. Antygona i Kreon, występując przeciwko sobie w sporze, stają się tym samym dla siebie antagonistami, a dojście do porozumienia jest niemożliwe ze względu na odmienne priorytety każdej ze stron. Racje obojga bohaterów definiują ich stosunek do sytuacji, w jakiej się znaleźli, i argumenty, jakimi się posługiwali w trakcie konfliktu.

Racje... więcejMit tebański - streszczenie

Według mitologii Teby zostały założone przez Kadmosa - syna króla Agenora i brata Europy uważanej za najpiękniejszą kobietę na świecie. Jego siostra została porwana przez Zeusa. Ojciec wysłał młodzieńca na poszukiwanie Europy i rozkazał, aby nie wracał do kraju bez niej.

Kadmos, mimo wysiłków, nie odnalazł siostry. Nie mógł wrócić do domu, zatem udał się po radę do wyroczni delfickiej. Ta poradziła, aby podążył na jałówką... więcej

Obrona Antygony (argumenty i przemowa)

Postawa Antygony może budzić podziw, aczkolwiek zapewne znajdą się głosy krytykujące zachowanie bohaterki. Dylematy poruszane w dramacie Sofoklesa są nadal aktualne, wystarczy wspomnieć chociażby o konflikcie między zwolennikami i przeciwnikami wpływu przekonań katolickich na funkcjonowanie państwa. Jakie argumenty przemawiają na korzyść, a jakie na niekorzyść Antygony?

Obrona Antygony
W obronie Antygony przemawiają następujące... więcejOskarżenie Antygony (argumenty i przemowa)

Przeciw Antygonie można przedstawić następujące argumenty:
złamała prawo państwowe;lekceważyła autorytet władcy;chciała pochować zdrajcę, który doprowadził do wybuchu krwawej wojny;musiała zostać ukarana, aby król nie został posądzony o stronniczość;namawiała siostrę do współudziału w przestępstwie;dawała zły przykład obywatelom Teb.

Przemowa - oskarżenie Antygony
Szanowni... więcejJak zginęła Antygona? Przyczyny i okoliczności śmierci Antygony (z cytatami)

Śmierć Antygony jest punktem kulminacyjnym całego dramatu Sofoklesa. Główna bohaterka popełnia samobójstwo przez powieszenie w grocie, w której została zamurowana żywcem. Jakie przyczyny popchnęły kobietę do tak dramatycznej decyzji? Jakie były okoliczności jej śmierci? Odpowiedzi na te pytania poprzyjmy cytatami z samego dramatu. 
 
Śmierć Antygony. W jaki sposób Antygona straciła życie?
Idziem na zwiady, a w grobowca głębi
Dojrzym...
więcej