Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl
Dziady cz. II

„Ciemno wszędzie, głucho wszędzie,
Co to będzie, co to będzie?”
[chór]

„Bo słuchajcie i zważcie u siebie,
Że według Bożego rozkazu:
Kto nie doznał goryczy ni razu,
Ten nie dozna słodyczy w niebie”
[prawda głoszona przed duchy Józia i Rózi]

„Bo kto nie był ni razu człowiekiem,
Temu człowiek nic nie pomoże”
[prawda moralna głoszona przez Widmo Złego Pana]

„Bo słuchajcie i zważcie u siebie,
Że według Bożego rozkazu:
Kto nie dotknął ziemi ni razu,
Ten nigdy nie może być w niebie.”
[prawda moralna głoszona przez Zosię]

Dziady cz. IV

„Kto miłości nie zna, ten żyje szczęśliwy,
I noc ma spokojną, i dzień nietęskliwy”
[Pustelnik – Gustaw]

„Młodości mojej niebo i tortury!
One zwichnęły osadę mych skrzydeł
I wyłamały do góry”
[Pustelnik o książkach]

„Czyliż niewinna miłość wieczna godnej męki?
Ten sam Bóg stworzył miłość, który stworzył wdzięki.
On dusze obie łańcuchem uroku
Powiązał na wieki z sobą!”
[Pustelnik – Gustaw]

„O! luba, zginąłem w niebie,
Kiedym po raz pierwszy pocałował ciebie!”
[Gustaw]

„Ty mnie zabiłeś! Ty mnie nauczyłeś czytać!
W pięknych księgach i pięknym przyrodzeniu czytać!
Ty dla mnie ziemię piekłem zrobiłeś”
[Gustaw o Księdzu]

„Kobieto! Ty puchu marny! Ty wietrzna istoto!
Postaci twojej zazdroszczą anieli,
A duszę gorszą masz, gorszą niżeli!...”
[Gustaw]

„Bo słuchajcie i zważcie u siebie,
Że według Bożego rozkazu:
Kto za życia choć raz był w niebie,
Ten po śmierci nie trafi od razu.”
[Gustaw]

Dziady cz. III

„A sen? – ach, ten świat cichy, głuchy, tajemniczy.” [Konrad]

„Wznoszę się! Lecę! Tam, na szczyt opoki –
Już nad plemieniem człowieczem,
Między proroki.”
[Mała Improwizacja]

„Cóż to? Jaki ptak powstał i roztacza pióra,
Zasłania wszystkich, okiem mię wzywa.”
[Mała Improwizacja]

„Ja mistrz!
Ja mistrz wyciągam dłonie!”
[Wielka Improwizacja]

„Patrz, jak te myśli dobywam sam z siebie,
Wcielam w słowa, one lecą,
Rozsypują się po niebie,
Toczą się, grają i świecą.”
[Wielka Improwizacja]

„Pieśń to wielka, pieśń-tworzenie;
Taka pieśń jest siła, dzielność,
Taka pieśń jest nieśmiertelność!
Ja czuję nieśmiertelność, nieśmiertelność tworzę.”
[Wielka Improwizacja]

„Ja kocham cały naród! – objąłem w ramiona
Wszystkie przeszłe i przyszłe jego pokolenia.”
[Wielka Improwizacja]

„Jeśli mnie nad duszami równą władzę nadasz,
Ja bym mój naród jak pieśń żywą stworzył,
I większe niźli Ty zrobiłbym dziwo,
Zanuciłbym pieśń szczęśliwą!
Daj mi rząd dusz!”
[Wielka Improwizacja]

„Kłamca, kto Ciebie nazywał miłością,
Ty jesteś tylko mądrością”
[Wielka Improwizacja]

„Ja wydam Tobie krwawszą bitwę niźli Szatan:
On walczył na rozumy, ja wyzwę na serca.”
[Wielka Improwizacja]

„Krzyknę, żeś Ty nie jest ojcem świata, ale…
Głos diabła
Carem!”
[Wielka Improwizacja]

„Sługo! Sługo pokorny, cichy,
Wniosłeś pokój w dom pychy.
Pokój temu domowi.”
[chór aniołów]

„Pan maluczkim objawia,
Czego wielkim odmawia.” [chór aniołów]

„Róża, ta róża żyje!
Wstąpiła w nią dusza,
Główką lekko rusza,
Jaki ogień z niej bije.”
[Widzenie Ewy]

„Tyran wstał – Herod! – Panie, cała Polska młoda
Wydana w ręce Heroda.”
[Widzenie Księdza Piotra]

„Z matki obcej; krew jego dawne bohatery,
A imię jego będzie czterdzieści i cztery”
. [Widzenie Księdza Piotra]

„Nasz naród jest jak lawa,
Z wierzchu zimna i twarda, sucha i plugawa,
Lecz wewnętrznego ognia sto lat nie wyziębi;
Plwajmy na tę skorupę i zstąpmy do głębi.”
[Wysocki – Salon Warszawski]Polecasz ten artykuł?TAK NIEUdostępnij


  Dowiedz się więcej
1  Dziady cz. IV - streszczenie
2  Dziady cz. IV – plan szczegółowy
3  Znaczenie monologu Pustelnika – Gustawa w IV części Dziadów

Zobacz inne opracowania utworów Adama Mickiewicza:
Konrad Wallenrod - Pan Tadeusz - Ballady i romanse - Sonety krymskie