Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl
„Mały Książę” Antoine’a de Saint-Exupéry’ego łączy w sobie cechy charakterystyczne dla baśni, powiastki filozoficznej i przypowieści.

Do baśni przybliżają utwór treści fantastyczne i sposób ukazania świata, w którym tytułowy bohater swobodnie przekracza granice między tym, co realistyczne, a tym, co magiczne. Charakterystyczny dla baśni jest także motyw wędrówki, podczas której Mały Książę zdobywa doświadczenie i życiową mądrość. Uwidacznia się również antropomorfizacja świata przyrody – zwierzęta i rośliny zachowują się jak ludzie i przemawiają ludzkim głosem. Autor wprowadził dodatkowo elementy, które nadają historii cech realności – akcja dzieje się na pustyni, na której pilot ląduje awaryjnie samolotem. Baśniowy świat, wyłaniający się z opowieści o Małym Księciu, służy do ukazania pewnych norm moralnych, ideałów więzi społecznych i sprawiedliwych zachowań.

Z powiastką filozoficzną łączy „Małego Księcia” sposób, w jaki została skonstruowana fabuła dzieła. Spotkanie Pilota z przybyszem z asteroidy B 612 i ich rozmowy są przede wszystkim pretekstem do przekazania głębszych treści moralistycznych i filozoficznych. Dzieje Małego Księcia nasycone są refleksjami o przyjaźni, miłości, życiu, samotności i cierpieniu.

Natomiast do przypowieści przybliża utwór sposób przedstawienia postaci i zdarzeń, który umożliwia ukazanie uniwersalnych prawideł ludzkiej egzystencji i postaw wobec życia. Fabuła, uboga w realia i akcję, jest głównie zbiorem sytuacji, które przekazują ogólne prawdy moralne i filozoficzne. Charakterystyczne dla przypowieści są także symbole alegoryczne, które poza znaczeniem dosłownym i funkcjonującym powszechnie w literaturze, mają także znaczenie ukryte i domyślne, ułatwiające pełne zrozumienie przekazywanych treści.

Treść „Małego Księcia” dodatkowo wzbogaca piękny, poetycki styl, pełen sentencji i aforyzmów.Polecasz ten artykuł?TAK NIEUdostępnij


  Dowiedz się więcej
1  Mały książę - streszczenie szczegółowe
2  Mały książę - plan wydarzeń
3  Inni bohaterowie