Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl

Związki frazeologiczne zaczerpnięte z mitów

Związki frazeologiczne, które swoje źródło mają w mitologii, określa się mianem mitologizmów.

Chimeryczny nastrój (charakter) – kapryśny, grymaśny, dziwaczny, towarzyszą mu fanaberie, fochy, dąsy; od Chimery, mitycznego potwora o głowie lwa, tułowiu kozy i z wężem zamiast ogona, Chimera ziała ogniem.

Drakońskie prawa (kary, przepisy, zarządzenia) – surowe, bezwzględne, ostre, okrutne; od imienia prawodawcy... więcej

Mitologiczne toposy i archetypy

Archetypami postaw ludzkich są w mitach:

Dedal – wzór człowieka rozważnego, poważnego, doświadczonego. Realista. Wynalazca. Uosabia tęsknotę za ojczyzną, pragnienie niezależności.

Ikar – człowiek przełamujący granice za wysoką cenę – z jednej strony; człowiek lekkomyślny, łatwo upajający się swobodą – z drugiej.

Edyp – postać mityczna symbolizująca przewrotność losu, tragiczną... więcejNawiązania mitologiczne w literaturze

Średniowiecze: Wergiliusz jako przewodnik w Boskiej Komedii Dantego; nawiązania do Eneidy

Renesans: tworzenie gatunków literackich, wywodzących się z Antyku (tren, pieśń, epitafium), Jan Kochanowski Odprawa posłów greckich (nawiązanie do historii wojny trojańskiej), motywy arkadyjskie w Pieśni świętojańskiej o sobótce Kochanowskiego, filozofia stoicyzmu i epikureizmu (Fraszki, Pieśni, Treny... więcej

Zeus - kim był mitologiczny bóg?

Zeus (Dzeus) – władca Olimpu i główny bóg greckiego panteonu. Przede wszystkim władał niebem – rozjaśniał je bądź zasnuwał chmurami, odpowiadał za pogodę i wszelkie zjawiska atmosferyczne, a zwłaszcza chmury, wiatry, gromy i błyskawice – dlatego jego podstawowym atrybutem był piorun. Oprócz tego towarzyszył mu orzeł. Przedstawiany był także z tarczą wykutą przez Hefajstosa – egidą. W związku z tym, że był bogiem... więcejFunkcje i znaczenie mitów

Wśród głównych funkcji mitów możemy wyróżnić:

• funkcję poznawczą – wyjaśniały poszczególne zjawiska istniejące w naturze np. wybuchy wulkanów (kuźnia Hefajstosa), zmienność pór roku (mit o Demeter i Korze), pioruny i grzmoty (gniew Zeusa);

• funkcję światopoglądową – określały zakres wierzeń religijnych i zakreślały obraz świata (mit o powstaniu świata), wyznaczały normy postępowania, odwoływały... więcejBogowie greccy – opis i charakterystyka, atrybuty

Starożytne wierzenia charakteryzowały się politeizmem, czyli wielobóstwem. Mitologia opisywała narodziny wielu bogów, których walka stała się siłą sprawczą powstania świata. Bogowie zamieszkiwali Olimp. Przedstawiani byli w sposób antropomorficzny (na podobieństwo człowieka), różnił ich jednak dar nieśmiertelności. Każdy z nich miał przypisaną dziedzinę, której patronował.

Zeus (Dzeus) Władca Olimpu i główny... więcej