Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
 
1912

- wybuch I wojny bałkańskiej, konfliktu zbrojnego pomiędzy Ligą Bałkańską, czyli antytureckim sojuszem państw bałkańskich, (Bułgaria, Serbia, Grecja, Czarnogóra), a samą Turcją;
- utworzenie PPS-Opozycji;
- rozłam w SDKPiL;
- pobyt Lenina w Krakowie i Poroninie;
- śmierć Bolesława Prusa;
- Festiwal Muzyki Polskiej w Krakowie;
- pierwsza polska kronika filmowa;
- ukazuje się powieść Henryka Sienkiewicza W pustyni i w puszczy, Wierna rzeka oraz Uroda życia Stefana Żeromskiego, Mocny człowiek Stanisława Przybyszewskiego oraz Sad rozstajny Bolesława Leśmiana;

1913

- Bolesław Leśmian kończy Klechdy sezamowe oraz Przygody Sindbada Żeglarza, Karol Irzykowski Czyn i słowo, Juliusz Kaden-Bandrowski Proch, Tadeusz Miciński Xiędza Fausta, Reymont Rok 1794, Boy-Żeleński Słówka, a Karol Hubert Rostworowski - Judasz z Kariothu;
- rozłam w Polskim Stronnictwie Ludowym;
- utworzenie Stronnictwa Narodowo-Radykalnego w Królestwie;
- Wystawa Nowoczesnego Malarstwa Scenicznego w Warszawie;
- otwarcie Teatru Polskiego w Warszawie.

1914

- w Sarajewie ma miejsce zamach na arcyksięcia Ferdynanda i w konsekwencji wybucha I wojna światowa;
- powstanie PSL-Piast i PSL-Lewicy w Galicji;
- I Kompania Kadrowa wychodzi z Krakowa;
- utworzenie Naczelnego Komitetu Narodowego w Krakowie i powstanie Legionów Polskich pod komendą Józefa Piłsudskiego;

1915

- Turcja i Włochy przystępują do wojny;
- z ajęcie Warszawy przez wojska niemieckie (sierpień);
- powstaje polska Organizacja Wojskowa na terenie byłego zaboru rosyjskiego;
- śmierć Stanisława Witkiewicza;
- przekład Elegii Paula Verlaine’a

1916

- od 21 lutego do 20 grudnia 1916 roku toczą się walki o francuską twierdzę Verdun, której dzielnie broni wojsko generała Philippe'a Petaina. Walki te przeszły do historii jako "piekło Verdun" lub "młyn verduński", ponieważ obie strony (Niemcy i Francuzi) przetrzebiały swe oddziały;
- 5 listopada proklamowano samodzielne Królestwo Polskie pod patronatem Niemiec i Austro-Węgier;

strona:   - 1 -  - 2 -  - 3 -  - 4 -  - 5 -  - 6 -  - 7 -  - 8 - 


Polecasz ten artykuł?TAK NIEUdostępnij  Dowiedz się więcej
1  Fin de siècle
2  Stanisław Przybyszewski - życie i twórczość
3  Ekspresjonizm