Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
 
- w Warszawie powołano Tymczasową Radę Stanu;
- śmierć Henryka Sienkiewicza;
- założenie pisma „Pro Arte et Studio” w Warszawie (debiuty skamandrytów);
- ukazuje się Księga ubogich Jana Kasprowicza, Nawracanie Judasza, Zamieć, Literatura a życie polskie Stefana Żeromskiego;

1917

- w Rosji wybucha rewolucja lutowa, przeciwko carowi Mikołajowi II i monarchii absolutnej, która spowodowała utworzenie się dwuwładzy w Rosji, zakończonej przez rewolucję październikową;
- orędzie Rady Delegatów Robotniczych i Żołnierskich głoszące prawo Polski do niepodległości;
- utworzenie Armii Polskiej we Francji;
- tzw. kryzys przysięgowy w Legionach
- w formie książkowej ukazuje się „Kajus Cezar Kaligula” Karola Huberta Rostworowskiego,
- w Magdeburgu zostaje uwieziony Józef Piłsudski;
- Deklaracja praw narodów Rosji, uznająca prawo Polski do niepodległości;
- Pierwsza Wystawa Ekspresjonistów Polskich w Krakowie
- założenie klubów futurystycznych „Gałka Muszkatołowa” i „Katarynka” w Krakowie;
- założenie pisma ekspresjonistów „Zdrój”;
- Zofia Nałkowska publikuje Tajemnice krwi, Stanisław Przybyszewski Krzyk;

1918

- zakończenie I wojny światowej, w wyniku której zwycięstwo odniosła Ententa, upadło Cesarstwo Niemieckie, Imperium Rosyjskie, Imperium Osmańskie oraz Austro-Węgry;
- powstanie niepodległego państwa polskiego z Józefem Piłsudskim jako Tymczasowym Naczelnikiem Państwa (11 listopada);
- pierwszy wieczór poetycki skamandrytów w kawiarni „Pod Pikadorem” w Warszawie;
- ukazują się: Żywe kamienie Berenta, Dzieci ojczyzny Marii Dąbrowskiej, Królewsko-polski kabaret Jana Lechonia, Ekspresjonizm Stanisława Przybyszewskiego, Sonety Antoniego Słonimskiego, Tęcza łez i krwi Leopolda Staffa, Czyhanie na Boga Juliana Tuwima, Projekt Akademii Literatury Polskiej Stefana Żeromskiego.

strona:   - 1 -  - 2 -  - 3 -  - 4 -  - 5 -  - 6 -  - 7 -  - 8 - 


Polecasz ten artykuł?TAK NIEUdostępnij  Dowiedz się więcej
1  Statek pijany - opracowanie
2  Narodziny modernizmu (Młoda Europa)
3  Polska w latach 1890-1918