Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Wstęp
1. „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej jako wyraz rozczarowania pisarki ideami pozytywistycznymi i klęską powstania, wraz z którą nastąpił kres wspólnoty pracy, zamierzeń i walki.

2. Autorka nie dokonuje pełnej krytyki pozytywizmu, lecz poprzez problematykę powieści podkreśla jak ważne w życiu społeczeństwa polskiego powinny być treści demokratyczne i kult pracy, postrzegane jako wielkie zdobycze cywilizacji. Wskazuje również na możliwości wdrażania idei pozytywistycznych.

Rozwinięcie
1. W „Nad Niemnem” Eliza Orzeszkowa porusza kwestie, związane z pozytywistycznymi hasłami pracy u podstaw i pracy organicznej, utylitaryzmem, wartością ziemi ojczystej i etosem pracy.

2. Praca organiczna:
a) wyjaśnij pojęcie „pracy organicznej”.

b) Orzeszkowa w „Nad Niemnem” ukazuje panoramiczny obraz szlachty polskiej pod koniec XIX wieku. Bohaterowie dzieła są przedstawicielami arystokracji, ziemiaństwa i częściowo schłopiałej szlachty zaściankowej. Porównaj styl życia wybranych bohaterów: Zygmunta Korczyńskiego, Teofila Różyca, Benedykta i Emilii Korczyńskich, Jana i Anzelma Bohatyrowiczów. Określ różnice między nimi. Co decyduje o wartości tych ludzi?

c) w problematykę dzieła autorka wpisała postulat przeprowadzenia reform i pojednania zwaśnionych stron. Dlaczego jest to tak ważne? Swoje przemyślenia odnieść do założeń hasła „pracy organicznej”.

3. Praca u podstaw:
a) zdefiniuj pojęcie „pracy u podstaw”.

b) w powieści Orzeszkowej głosicielem hasła „pracy u podstaw” jest Witold Korczyński – dzięki zdobytej w szkołach wiedzy chętnie udziela rad chłopom, pragnie wprowadzać zmiany usprawniające powadzenie gospodarstwa. Justyna Orzelska pragnie uczyć wiejskie dzieci. Jakie znaczenie dla przyszłości narodu mają działania Witolda i Justyny?4. Utylitaryzm:
a) wyjaśnij pojęcie „utylitaryzmu”.

b) utylitaryzm w dziele Orzeszkowej jest jednym z mierników wartości człowieka. szczerą sympatię wzbudzają bohaterowie, którzy dzięki swojej pracy i postawie są użyteczni dla kraju i społeczności, w której żyją: Jan i Anzelm Bohatyrowiczowie. Ci, którzy wiodą próżniaczy tryb życia, pragną wyłącznie rozrywek i unikają pracy (Emilia, Zygmunt, Różyc) są bezużyteczni i nieszczęśliwi, skupieni wyłącznie na sobie. Zastanów się, czy praca i wysiłek Benedykta Korczyńskiego nosi znamiona utylitaryzmu?


strona:   - 1 -  - 2 - 

Polecasz ten artykuł?TAK NIEUdostępnij


dla: Kulturalna Polska klp.pl

  Dowiedz się więcej
1  Nad Niemnem - streszczenie
2  Motyw mogiły w „Nad Niemnem”
3  Obraz powstania styczniowego w „Nad Niemnem”Komentarze: Tendencje pozytywistyczne w „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej - plan wypracowania

Dodaj komentarz (komentarz może pojawić się w serwisie z opóźnieniem)
Imię:
Komentarz:
 

Streszczenia książek
Tagi: