Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Wstęp
„Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej jako powieść, która ukazała się w czasach szczególnie trudnych dla Polski i Polaków. Cenzura zaborcy uniemożliwiała poruszanie pewnych kwestii narodowych wprost – pisarka posłużyła się symbolami zrozumiałymi dla Polaków. Znaczenie symboliczne w powieści mają mogiła Jana i Cecylii oraz Mogiła powstańców z roku 1863.

Rozwinięcie
1. Mogiła mitycznych założycieli rodu Bohatyrowiczów, Jana i Cecylii:
a) przybliż legendę o Janie i Cecylii.
b) mogiła Jana i Cecylii – miejsce szczególnie ważne dla Bohatyrowiczów, otoczone swoistą czcią przez kolejne pokolenia, zadbane i często odwiedzane, przypomina o świetności ich rodu i ich pochodzeniu.
c) w powieści Orzeszkowej mogiła założycieli rodu Bohatyrowiczów jest symbolem pozytywistycznej idei pracy, ogniska domowego oraz równości klasowej.

2. Mogiła powstańców:
a) przybliż okoliczności powstania Mogiły, uwzględniając ówczesne relacje między dworem a zaściankiem.

b) Mogiła powstańców jest miejscem szczególnym dla bohaterów powieści. Spoczywają w niej Jerzy Bohatyrowicz i Andrzej Korczyński. Ze względów politycznych jest to miejsce zapomniane i zaniedbane, odwiedzane sporadycznie i w tajemnicy. Przypomina o czasach przyjaźni dworu z zaściankiem, o ideach równości i patriotyzmu, w imię których polegli powstańcy. Bohaterowie udają się na Mogiłę w chwilach szczególnie trudnych dla siebie. Benedykt szuka tam otuchy, pani Andrzejowa opłakuje męża, Justyna poznaje historię walk powstańczych i uświadamia sobie swoją tożsamość narodową.

c) w dziele Mogiła jest symbolem idei narodowowyzwoleńczych, patriotyzmu i idei demokratycznych, wspólnoty ideałów i celów, uzyskanej dzięki zjednoczeniu społeczeństwa. Jest również symbolem świętego czasu powstania, który nie odszedł w zapomnienie i istnieje w powieści dzięki retrospekcjom.

d) Mogiła jest również swoistym hołdem, jaki autorka złożyła tym, którzy polegli w imię wyższych wartości, a których pamięć, ze względu na represje zaborcy, nie mogła zostać odpowiednio poszanowana. Zakończenie
Symbolika dwóch mogił wzbogaca problematykę powieści Elizy Orzeszkowej. Co świadczy o ich uniwersalizmie i ponadczasowości? Czy wartości, jakie symbolizują mogiła Jana i Cecylii oraz Mogiła powstańców są nadal aktualne i ważne?


Polecasz ten artykuł?TAK NIEUdostępnij


dla: Kulturalna Polska klp.pl

  Dowiedz się więcej
1  Nad Niemnem - streszczenie
2  Praca miernikiem wartości człowieka w powieści Elizy Orzeszkowej „Nad Niemnem” - plan wypracowania
3  Rola przeszłości w życiu bohaterów „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej - plan wypracowaniaKomentarze: Dwie mogiły jako symbole określonych idei w „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej - plan wypracowania

Dodaj komentarz (komentarz może pojawić się w serwisie z opóźnieniem)
Imię:
Komentarz:
 

Streszczenia książek
Tagi: