Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl

Gatunki biblijne

PRZYPOWIEŚĆ – inaczej zwana PARABOLĄ, to zazwyczaj krótki utwór narracyjny, który w następstwie interpretacji alegorycznej ujawnia głębszy i bardziej ogólny sens.

PROROCTWO – zapis prawdy objawionej, często wizja przyszłości narodu. Ważną rolę odgrywa tu osobowość i losy proroka. Szczególnym rodzajem proroctwa jest APOKALIPSA, która traktuje o losach całego świata,... więcej

Styl biblijny

Nie jest łatwo jednoznacznie określić styl biblijny, przede wszystkim ze względu na wielogatunkowość tej Księgi. Każdy gatunek niesie ze sobą większe bądź mniejsze wymagania stylistyczne. Innym problemem jest mnogość autorów, z których każdy opisał nieco inaczej. Są miejsca w Biblii, które zaliczamy do arcydzieł poezji światowej, a inne to tylko suche wyliczenie imion przedstawicieli kolejnych pokoleń narodu wybranego. Rozpiętość... więcejNawiązania biblijne w literaturze

Biblia od wieków niezmiennie pozostaje źródłem inspiracji właściwie dla wszystkich dziedzin sztuki. Zajmuje bardzo ważne miejsce w europejskiej kulturze i tożsamości. Pismo Święte to skarbnica symboli, archetypów oraz toposów literackich.

Nawiązania literackie (przykłady):

Średniowiecze: poezja religijne (Bogurodzica, Żale Matki Bożej pod krzyżem, twórczość Władysława z Gielniowa);

Renesans: J.... więcej

Biblijne toposy i archetypy

Biblijne archetypy:

- Maryja - matka cierpiąca (Maryja)
- Judasz – zdrajca, mający wyrzuty sumienia
- Mojżesz - mędrzec, przewodnik
- Maria Magdalena – nawrócona grzesznica
- Hiob – człowiek cierpiący bez winy
- Kain – bratobójca
- Św. Paweł – nawrócony grzesznik
- Prorocy starotestamentowi
- Syn marnotrawny
- Samarytanin – człowiek miłosierny, współczujący

Biblijne toposy:
- relacja nauczyciel-uczeń... więcejZwiązki frazeologiczne zaczerpnięte z Biblii

Związki frazeologiczne, które swoje źródło mają w Biblii, określa się mianem biblizmów.

CIEMNOŚCI EGIPSKIE - ciemność zupełna, całkowita, nieprzenikniona. Związek ten nawiązuje do biblijnej historii plag egipskich (Wj 7,14-10,29), kiedy to Bóg za pośrednictwem Mojżesza i Aarona pragnął uwolnić naród izraelski z rąk Faraona.

ZAKAZANY OWOC – grzech, pokusa. Frazeologizm ten wywodzi się z historii pierwszych rodziców,... więcejBiblia - pochodzenie, budowa, znaczenie

1. Biblia to obok jedno z dwóch najdawniejszych źródeł kultury. Pismo święte to zbiór Ksiąg Starego i Nowego Testamentu. Jest księgą mądrości, ponieważ jest źródłem kultury moralnej, prezentuje wzorce postępowania, mówi, co dobre lub złe. Korzyści z niej może czerpać chrześcijanin, jak i wyznawca innych religii lub ateista. Biblia to sacrum, czyli księga święta dla chrześcijan. Zawiera wiele uniwersalnych i ponadczasowych... więcej

Kulturotwórcza rola Biblii

1. Biblia to jedno z dwóch najdawniejszych źródeł kultury. Pismo święte to zbiór Ksiąg Starego i Nowego Testamentu. Jest księgą mądrości, ponieważ jest źródłem kultury moralnej, prezentuje wzorce postępowania, mówi, co dobre lub złe. Korzyści z niej może czerpać chrześcijanin, jak i wyznawca innych religii lub ateista. Biblia to sacrum, czyli księga święta dla chrześcijan. Zawiera wiele uniwersalnych i ponadczasowych myśli,... więcej