Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl
1. Biblia to jedno z dwóch najdawniejszych źródeł kultury. Pismo święte to zbiór Ksiąg Starego i Nowego Testamentu. Jest księgą mądrości, ponieważ jest źródłem kultury moralnej, prezentuje wzorce postępowania, mówi, co dobre lub złe. Korzyści z niej może czerpać chrześcijanin, jak i wyznawca innych religii lub ateista. Biblia to sacrum, czyli księga święta dla chrześcijan. Zawiera wiele uniwersalnych i ponadczasowych myśli, jest punktem odwołań i nawiązań twórców kultury w późniejszych epokach.

2. Biblia jest jednym z ważniejszych źródeł kultury europejskiej zarówno w sferze religijno-moralnej, jak i sferze twórczości, jest natchnieniem wielu myślicieli, artystów i pisarzy Biblia to dzieło literackie stanowiące punkt odwołań i nawiązań twórców późniejszych epok. Zawiera kodeks moralny, wyznacza dobro i zło, przedstawia wzorce i antywzorce postępowania. Jest próbą odpowiedzi na pytania nurtujące ludzkość, porządkuje sprawy życia i śmierci, cierpienia i szczęścia, definiuje człowieka. Stanowi skarbiec wzorów osobowych i postaw, fabuł, anegdot, wątków i motywów, symboliki, frazeologii i stylistyki, do których wciąż powraca literatura. Wzorce postępowań i wydarzeń wciąż funkcjonują w świadomości współczesnego człowieka nie zależnie od religii jaką wyznaje. Prezentuje ludzi, ich obyczaje i poglądy z wielu epok. Jest źródłem środków wyrazu, które funkcjonują w naszej mowie, wchodzą do języka potocznego, np.: „Sodoma i Gomora", „hiobowe wieści", „owoc zakazany", „salomonowa mądrość". Odegrała również ogromną rolę w rozwoju piśmiennictwa staropolskiego, jako niepodważalny autorytet tworząc w średniowiecznej Europie wspólnotę kulturową.

3. Gatunki wywodzące się z Biblii. Biblia to zbiór pism, urozmaiconych pod względem gatunku. Gatunek to pojęcie historyczne ulegające modyfikacjom, dlatego trudno dzisiejsze nazwy odnieść do tekstu biblijnego. Możemy jednak na pewno odnaleźć w nim:

 • psalmy - błagalne, dziękczynne, pochwalne, religijne, z których najpopularniejsze przypisuje się królowi Dawidowi, zbudowane są z wersetów

 • przypowieść - inaczej parabola jest utworem narracyjnym, typowym gatunkiem literatury moralistycznej. Ilustruje nadrzędną prawdę uniwersalną: moralną, religijną czy filozoficzną, niesamodzielną znaczeniowo np. „O siewcy", „O synu marnotrawnym"

 • apokalipsa - proroctwo obrazujące losy świata i ludzkości, koniec istnienia i Sąd Ostateczny, zawierająca symbole, tajemnicze znaki - Apokalipsa św. Jana

 • pieśń („Pieśń nad pieśniami"), saga rodu, epos, hymn, modlitwa, opowiadanie historyczne, aforyzm, sentencja,
  kazania, listy („Listy św. Pawła"), nowele, dialogi filozoficzne itp.


 • Biblia odegrała ogromną rolę w wykształceniu kultury europejskiej. Biblia jest dziełem uniwersalnym i ponadczasowym a jej znajomość jest konieczna do zrozumienia wielu współczesnych dzieł literatury. Jest również dziełem wielogatunkowym i daje początek wielu późniejszym gatunkom.  Polecasz ten artykuł?TAK NIEUdostępnij


    Dowiedz się więcej
  1  Księga Hioba - streszczenie szczegółowe
  2  Nawiązania biblijne w literaturze
  3  Starożytne przekłady Biblii