Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl
Król Edyp to jedna z niewielu zachowanych tragedii Sofoklesa, a jednocześnie dzieło jego chyba najsłynniejsze. Została napisana ok. roku 427 p.n.e. Inspiracją do jej powstania był mit tebański, którego tematem są tragiczne dzieje rodu Labdakidów. Mit ten został wykorzystany prze Sofoklesa jeszcze w dwóch innych dziełach: w Antygonie oraz Edypie w Kolonie.

Król Edyp nazywa się powszechnie „tragedią przeznaczenia” bądź „tragedią losu”, gdyż tematem utworu jest nieuniknione spełnianie się straszliwej przepowiedni Apollina o losie tytułowego bohatera, mimo iż ten robi wszystko, by uniknąć hańby. Życie Edypa obrazuje tezę, mówiącą o tym, że nie można ani lekceważyć wyroków boskich, ani ich uniknąć.

Bibliografia


1. Słownik terminów literackich, pod red. J. Sławińskiego, Wrocław 1998.
2. Trzy poetyki klasyczne. Arystoteles. Horacy. Pseudo-Longinos, przeł. Tadeusz Sinko, Wrocław 1951.
3. Andrzej Lubach, Edyp, [w:] Mit, człowiek, literatura. Praca zbiorowa, wstęp. S. Stabryła, Warszawa 1992.
4. Jan Tomkowski, Literatura powszechna, Świat Książki, Warszawa 1997.Mapa serwisu: