Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Manifest literacki
Utwór ten nie zyskał sławy manifestu literackiego, tak jak późniejsze utwory Mickiewicza, które złożyły się na cykl Ballady i romanse, gdyż z powodów cenzuralnych nie został opublikowany. Od lat toczą się dyskusje nad obecnością w utworze cech charakterystycznych dla dwu sąsiadujących ze sobą epok. Czy zatem jest ona dziełem klasycznym czy romantycznym? Uważa się, że forma Ody jest klasycystyczna, a oświeceniowy rodowód mają zawarte w niej idee rozumu, postępu, przyjaźni i poświęcenia, postulat współpracy dla osiągnięcia wspólnego celu. Romantyczny natomiast jest tu kult młodości i „świat ducha” – rozumiany jako świat marzeń i wyobraźni.

Triada Ody do młodości brzmi zatem następująco: W haśle rewolucyjna, w treści romantyczna, w formie klasycyzująca.

Elementy owieceniowe:
 • gatunek literacki - oda (podstawowy gatunek liryczny w poetyce klasycznej; patetyczny utwór pochwalny opiewający wybitną postać, wydarzenie, wzniosłą ideę). Jego charakterystyczne cechy:
 • pochwalny charakter utworu,
 • apostrofy do uosobionej abstrakcji, "Młodości",
 • patos,
 • uczuciowy nieład wyrażający się np. w nieregularnoci strof i kompozycji,
 • zdania wykrzyknikowe - "Razem, młodzi przyjaciele!",
 • peryfrazy (omówienia) - "Dzieckiem w kolebce kto łeb urwał Hydrze,"
 • rozbudowane porównania - "A jako w krajach zamętu i nocy/ Skłóconych żywiołów wanią, / Jednym -stań się- z bożej mocy",
 • wyszukane epitety - "kwiat nowości";
 • Obrazowanie (pełni funkcję perswazyjną: - przykład do naśladowania (Herakles); - ilustruje tezę "płaz w skorupie" - starzy są egoistami)
 • mitologiczne motywy (Herakles, nektar, pierwotny chaos),
 • personifikacje gwałtu i słaboci,
 • alegorie ("gród sławny"; "płaz w skorupie"; "na trupich wodach");
Idee
 • wiara w postęp, walka z przesądami,
 • przyjaźń i solidarnoć jako szczególnie cenne wartości,
 • podporządkowanie jednostki zbiorowoci, dążenie do szczęcia całej ludzkoci jako obowiązek jednostki,
 • rewolucyjny jakobinizm - "gwałt niech się gwałtem odciska".
Elementy Romantyczne
 • Temat utworu (pochwała młodoci);
 • Podmiot liryczny:
 • "ja"("wzlecę", "dzielę");
 • "my" ("opaszmy", "pchniemy"),a zatem jednostka utożsamiająca się ze zbiorowocią. Jej sposób mówienia: namiętne wezwania (wykrzykniki, wyrażenia nacechowane emocjonalnie, częsty tryb rozkazujący) wskazują na zaangażowanie emocjonalne, poczucie ogromnej siły i pewności. Jest to charakterystyczna dla romantyzmu jednostka nieprzeciętna, o osobowości przywódcy;
Idee
  przeciwstawienie "młodych" - "starym",
 • ubóstwienie młodości, ukazanej nie jako kategoria biologiczna czy socjologiczna, ale jako siła kreacyjna o boskiej potędze (jak Bóg stworzył "świat rzeczy", tak młodoć stworzy "świat ducha"),
 • wyższoć "świata ducha" nad "światem rzeczy",
 • odrzucenie racjonalizmu ("rozumni szałem"; "łam czego rozum nie złamie") i empiryzmu ("Tam sięgaj, gdzie wzrok nie sięga").
Manifest polityczny

strona:   - 1 -  - 2 - 


Polecasz ten artykuł?TAK NIEUdostępnij
  Dowiedz się więcej
1  Adam Mickiewicz - szczegółowy życiorys
2  Informacje ogólne o sonetach A. Mickiewicza
3  Zima miejska - analiza i interpretacja

Zobacz inne opracowania utworów Adama Mickiewicza:
Pan Tadeusz - Dziady - Konrad Wallenrod