Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl
Czas i miejsce akcji nie są sprecyzowane. Wydarzenia nie rozgrywają się ani na określonym terenie, ani w konkretnym czasie historycznym.

Autentyczne są tylko Okopy Świętej Trójcy na Podolu, gdzie niegdyś bronili się konfederaci barscy. W dramacie czas to przestrzeń kilkudziesięciu lat: Pan Młody bierze ślub, rodzi się mały Orcio, umiera Maria, Orcio jest dzieckiem, dojrzewa, w Części II ma początkowo dziesięć lat (wizyta na cmentarzu) , a potem około piętnastu (wizyta lekarska).
Dobrze wiedzieć
Okopy Świętej Trójcy na Podolu – aktualnie to miejscowość leżąca w zachodniej Ukrainie. Zamek Świętej Trójcy wzniósł przeciw Turkom Jan III Sobieski. Mury warowni oglądał Zygmunt Krasiński będąc dzieckiem. W marcu 1769 roku bronili się tam konfederaci barscy dowodzeni przez Kazimierza Pułaskiego. Ówczesna szlachta zawiązała związek zbrojny przeciwko królowi Stanisławowo Augustowi Poniatowskiemu prowadzącemu uległą politykę wobec Rosji (Katarzyna II była wtedy cesarzową Rosji). Konfederaci w akcie zaprzysiężenia deklarowali się bronić wiary katolickiej i niepodległości Rzeczypospolitej.

Pozostałe miejsca są fikcyjne i tworzą raczej przestrzeń wyobrażeniową. Akcja rozgrywa się w
- wiejskim kościółku, gdzie młoda para bierze ślub,
- komnatach zamkowych hrabiego Henryka,
- w lochach tegoż zamku,
- w szpitalu dla obłąkanych,
- na cmentarzu.

Z Przechrztą spaceruje Mąż przez obóz rewolucjonistów usytuowany gdzieś na rozległych, dzikich terytoriach okolonych lasami. Odbywa fantastyczny lot za Dziewicą ponad rozległą, górzystą okolicą – wówczas akcja „toczy się” w podniebnej przestrzeni.

W utworze znajdują się nawiązania do faktów historycznych, takich jak Wielka Rewolucja Francuska (1789-1799) czy powstanie listopadowe (1830), ale bezpośrednio autor o nich nie mówi. Wspomniane aluzje mają ukazywać obraz ówczesnej rzeczywistości, w której został zachwiany ład moralny, a konflikty społeczne nasiliły się i wyolbrzymiły. Poeta prezentując wizję świata zagrożonego upadkiem, wyraża także swoje obawy o przyszłość.Polecasz ten artykuł?TAK NIEUdostępnij


  Dowiedz się więcej
1  Nie-Boska komedia - streszczenie
2  Historia i historiozofia w „Nie-Boskiej komedii”
3  Charakterystyka dwóch obozów w Nie-Boskiej komedii