Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Jak łatwo zauważyć, utwór Krasińskiego można podzielić zasadniczo na dwie części. Pierwsze dwie określa się mianem dramatu rodzinnego. Zapoznajemy się w nich z osobistymi losami Hrabiego, jego najbliższymi, a także przekonujemy się o sile poezji. Zupełnie inne pod tym względem są części trzecia i czwarta, w których jesteśmy świadkami wielkiej wojny pomiędzy arystokracją a przedstawicielami ludu pracy.

Krasiński przedstawił ostatnich dwóch częściach „Nie-Boskiej komedii” swoje stanowisko odnośnie rewolucji. Należy mieć na uwadze, że wielki wpływ na światopogląd poety miał jego ojciec – generał Wincenty Krasiński, wielki i zasłużony piewca władzy monarszej. Oficer tak dalece zaślepiony był koniecznością podtrzymania wiodącej roli szlachty w narodzie oraz chęcią rozsławienia swojego rodu, że po upadku Napoleona otwarcie popierał carat. Opowiadał się między innymi za przestarzałym systemem feudalnym, podpisał się także pod wnioskiem cara Mikołaja skazującym na rozstrzelanie przywódców Narodowego Towarzystwa Patriotycznego, którzy wsparli tak zwany spisek dekabrystów. Wpływ generała na syna był tak wielki, że ten porzucił pomysł wzięcia udziału w powstaniu listopadowym i razem z ojcem uciekł do Petersburga.

Zygmunt Krasiński odziedziczył niejako po ojcu uwielbienie dla arystokracji, co doskonale widać w jego najsłynniejszym dziele. Autor „Nie-Boskiej komedii” wyraźnie stanął po stronie szlachty w jej sporze z klasą robotniczą. Otwarcie krytykował ideę walki klas i krwawego przewrotu, powołując się na doświadczenia francuskie. Jak pisze Wojciech Rzehak (autor jednego z opracowań utworu): „Właśnie Rewolucja Francuska jest kluczem do zrozumienia Nie-boskiej komedii”.

Wydarzenia, które rozegrały się na ulicach Paryża w 1789 roku odbierane były przez narody świata jako sygnał nadchodzących zmian społecznych i politycznych. Rewolucja Francuska walnie przyczyniła się do demokratyzacji wielkich obszarów Europy. Władza w wielu państwach przeszła z rąk monarchów w ręce ludu, a ściślej rzecz biorąc mieszczaństwa. Krasiński nie ukrywał swojej niechęci do tego stanu, co doskonale widać w liście poety do swojego przyjaciela Henry’ego Reeve (przytoczonym przez Rzehaka):
„Ci nędzarze, szewcy, przechrzty i krawcy, chciwi pieniędzy, nie wiedzący nic o Polsce i o jej przeszłości, chcieli robić majątki, zarabiać, spekulować, równocześnie wieszając, rzucając kalumnie, podburzając – a teraz rozpowszechniający broszury przeciw wszystkiemu, co jest prawdziwie szlachetne i wielkie u nas. Oni właśnie nazywają to arystokracją; ale jeśli mnie kochasz, wierz mi i wiedz, że poza arystokracją nie ma nic w Polsce, ani talentów, ani oświaty, ani poświęcenia. Nasz stan trzeci – to błazeństwo, nasi chłopi – to maszyny. Tylko my jesteśmy Polską”
Widzimy zatem, że Krasiński za nic miał resztę społeczeństwa, uznając, iż jedynie szlachcice zasługują na miano prawdziwych obywateli Rzeczpospolitej. Głównie na tej myśli oparł poeta wizję odzyskania przez ojczyznę niepodległości. Postulował by powierzyć tę wielką misję arystokracji, aby ta mogła odbudować dawny porządek i przywrócić świetność tronu.


strona:   - 1 -  - 2 - 

Polecasz ten artykuł?TAK NIEUdostępnij


dla: Kulturalna Polska klp.pl

  Dowiedz się więcej
1  Nie-Boska komedia - streszczenie
2  Symbolika „Nie-Boskiej komedii”
3  Bohaterowie Nie-Boskiej komediiKomentarze: Rewolucja i walka klas w „Nie-Boskiej komedii”

Dodaj komentarz (komentarz może pojawić się w serwisie z opóźnieniem)
Imię:
Komentarz:
 2018-11-10 15:25:12

Gdyby nie arystokracja/burżuazja nie byłoby polityki, kościołów, szkół, szpitali, nauki, wynalazków, urządzeń technicznych - przecież nie wymyślą tego chłopi. Zawsze w dziejach było tak, że rewolucja była robiona przez tych 'obrzuonych', leniwych, nieprzedsiębiorczych, pijanych i prostych ludzi..


2018-11-03 22:25:32

wczytujac sie w nie boska mysle ze kluczem do pelnego jej zrozumienia jest nie tylko rewolucja francuska ale przedewszystkim rewolucja rosyjska 1917 - pomijajac osobiste poglady Krasinskiego obrazy w obozie rewolucjonistow spelnily sie w rewolucji radzieckiej


2018-10-31 14:36:07

# O stosunku jaki Krasiński miał do rosyjskich"panów" wiele mówi jego wiersz "Do..." niech zacytuję kilka wersów " Od słońca z wami wolę ciemność trumny/od twarzy waszych szkielety robaków" "jest duma we mnie ktorej nikt nie skusi/ by pokłon panom widomym oddała..." "gdybym was zdusić mogł w jednym objęciu/ i strącić wszystkich do jednej otchłani..."


2018-10-29 15:59:33

Nie jestem pewna czy gdy mówimy o stosunku Krasińskiego względem arystokracji użycie sformułowania "uwielbienie dla arystokracji" nie jest nadinterpretacją. Krasiński z pewnością nie popierał rewolucji jako takiej,ponieważ uważał,że warstwa proletariatu nie była przygotowana na stworzenie nowego świata na podwalinach "pokonanego". Ale czy rzeczywiście jest to jednoznacznie z całkowitym poparciem dla arystokracji? Tutaj chwilę bym się zastanowiła. Osobiście odniosłam wrażenie,że Krasiński zauważając wady i zalety obu stron właściwie nie staje po żadnej z nich. Choć odrzuca ideologię rewolucyjną nie znaczy to,że teraz ślepo popiera arystokrację. Jeżeli się mylę - proszę wyprowadźcie mnie z błędu.
Streszczenia książek
Tagi: