Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Maciej Dobrzyński

Siedemdziesięciodwuletni przywódca zaścianka. Nosił liczne przydomki. Nazywany w okolicy Kurkiem na kościele, ponieważ często zmieniał swoje sympatie polityczne. Litwini nazywali go Maćkiem nad Maćkami. Sam siebie nazywał Zabokiem. Natomiast zaścianek nadał mu miano Królika. Miał również przydomek Rózeczka od nazwy swojej karabeli. Pomimo wieku i drobnej postury, był dziarski i żywiołowy, pełen energii i siły.

Potomek szlachty mazowieckiej, która za czasów Władysława Jagiełły zmuszona była osiedlić się na Litwie. Sam Maciek brał udział w konfederacji barskiej, wojnie w 1792 roku, powstaniu Jasińskiego. Wykazał się walecznością podczas obrony Pragi, gdzie uratował Pocieja. Przez szlachtę zaściankową uważany za głowę rodu. Uosabiał prawość i rozwagę. W swoich decyzjach kierował się dobrem ojczyzny, był bystrym politykiem. Hodował króliki, znał się na przepowiadaniu pogody, leczeniu oraz na procesowaniu się. Rozpoznaje w księdzu Robaku Jacka Soplicę, ale tę wiadomość zachowuje dla siebie. Tak naprawdę nie ufa ani Robakowi, ani wiadomościom o nadchodzącej wojnie. Jest przeciwny najazdowi na Soplicowo i nie uczestniczy w nim. Pomaga jednak Robakowi, gdy ten postanawia ratować zajęty dwór. Wjeżdża do Soplicowa, przebrany za chłopa, wioząc na wozie ukrytą broń. W walce z Moskalami odznacza się dzielnością.

Jako jedyny nie podziela entuzjazmu szlachty i nie jest zwolennikiem odzyskania niepodległości pod dowództwem francuskiego cesarza. Twierdzi, że Polakom potrzeba polskiego bohatera. Zjawia się jednak na zaręczynowej uczcie na zamku, by osobiście zobaczyć sławnych generałów. Jednak swoimi słowami zakłóca radość biesiadników, mówiąc, że Francuzi napadają na kobiety i okradają przechodniów. Wychodzi z zamku w momencie, kiedy pojawia się Rejent ubrany we francuski frak.

Jankiel

Stary Żyd
, dzierżawi dwie karczmy od Sędziego. Słynie z poczciwości. Główny stronnik Robaka, od początku wie, kim w rzeczywistości jest Bernardyn i zostaje wtajemniczony w jego misję. Próbuje pogodzić szlachtę i stara się przekonać ich, by nie najeżdżali na Soplicowo. Znany w okolicy cymbalista. Pojawia się w finale, kiedy daje koncert, w którym zawarte są najważniejsze momenty z polskiej historii walki o niepodległość. Patriota, kochający Polskę jak swoją ojczyznę.

Nikita Nikitycz Ryków

Rosyjski kapitan, stacjonujący w pobliskiej wiosce. Dobry człowiek, poczciwiec, zaproszony przez grzeczność na ucztę u Sędziego. Lubiący Polaków, rozumiejący polską mowę. Brał udział w wojnie tureckiej 1788 roku pod dowództwem Suworowa. Walczył przeciwko Napoleonowi we Włoszech, Szwajcarii, Austrii i Prusach. Przeciwko Polakom walczył w powstaniu kościuszkowskim. Do Soplicowa wkracza pod komendą majora Płuty, stara się przekonać dowódcę, by załatwił sprawę ugodowo. Dzielnie walczy podczas bitwy i nie chce się poddać. Dopiero przekonany przez Podkomorzego, składa broń. Pragnie ugodowego rozwiązania sprawy.

Major Płuta

Polak, który stał się zwolennikiem Rosjan i zmienił swoje nazwisko Płutowicz na Płuta. Wraz z wojskiem kładzie kres zajazdowi na Soplicowo. Jest przekonany o bogactwie Sędziego i żąda od niego pieniędzy za zatajenie całej sprawy przed władzami. Spoliczkowany przed Tadeusza za brak szacunku okazany Telimenie, wzywa do ataku na szlachciców. Podstępny i tchórzliwy – wyzwany na pojedynek przez młodego Soplicę, wysyła w swoim zastępstwie Rykowa, a potem przekupuje żołnierza, by zastrzelił Tadeusza podczas przerwy w bitwie. Resztę walki leży ukryty w pokrzywach. Ginie w tajemniczych okolicznościach, zamordowany przez Gerwazego.

Bartek Prusak

Drobny szlachcic zaściankowy, zwolennik Napoleona. Nazywany żartobliwie Prusakiem przez swoją nienawiść do Prusaków. Dobry polityk. Dużo podróżował. Świadek ucieczki wojsk pruskich z ziem polskich po klęsce armii pruskiej pod Jeną i Auerstaedt. Opowiada o powstaniu na Wielkopolsce przeciwko Prusom. Chętny do walki przeciwko Moskalom, ale najpierw chce wiedzieć, z kim i o co będzie walczył. Podczas narady w Dobrzynie, broni Sędziego jako dobrego gospodarza i patriotę. Nie bierze udziału w najeździe na Soplicowo, przebrany za chłopa pojawia się razem z Robakiem i Maćkiem,.

strona:   - 1 -  - 2 -  - 3 - 


Polecasz ten artykuł?TAK NIEUdostępnij
  Dowiedz się więcej
1  Pan Tadeusz - streszczenie szczegółowe
2  Inwokacja - analiza i interpretacja
3  Główne wątki w „Panu Tadeuszu”