Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl

Piotr Skarga - życie i twórczość

Piot Skarga urodził się w 1536 roku w Grójcu, miejscowości położonej w pobliżu Warszawy. Pochodził z rodziny szlacheckiej, posługującej się nazwiskiem Powęski. W latach 1552-1555 studiował w Akademii Krakowskiej, gdzie uzyskał stopień bakałarza. Po zakończeniu studiów objął kierownictwo szkoły parafialnej przy kościele św. Jana w Warszawie. Najprawdopodobniej w roku 1564 przyjął święcenia kapłańskie, po czym został kanclerzem... więcej

Kazania sejmowe - najważniejsze informacje

Kazania sejmowe Piotra Skargi po raz pierwszy zostały opublikowane w roku 1597 w tomie zatytułowanym Kazaniach na niedziele i święta całego roku. Według tradycji miały być one wygłoszone w trakcie sejmu 1597 roku. Dziś wiemy, że Kazania sejmowe nie zostały wtedy zaprezentowane publicznie, a tytuł tego dzieła jest wynikiem konwencji. Jak podaje Jerzy Ziomek (s. 406) :
Kazanie było gatunkiem publicystycznym o specyficznych...
więcejKazanie o miłości ku ojczyźnie - streszczenie

Kazanie o miłości ku ojczyźnie i o pierwszej chorobie Rzeczypospolitej, która jest z nieżyczliwości ku Ojczyźnie czyli kazanie wtóre ze zbioru Kazań sejmowych Piotra Skargi zostało poprzedzone mottem z Ewangelii św. Jana:
To wam rozkazuję - mówi Pan Jezus - abyście się społecznie miłowali. Pokój mój daję wam, pokój mój zostawuję wam.

Kazanie rozpoczyna się od stwierdzenia, że na świecie nie ma nic trwałego.... więcej