Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki

Sielanka jako gatunek

„Sielanki” zajmują wyjątkowe miejsce w twórczości Szymonowica – więcej: wyjątkowe miejsce w poezji staropolskiej. Nieprzypadkowo jako polska nazwa idylli i bukoliki przyjął się tytuł tomu; twórcę „Sielanek” możemy uważać za prawodawcę tego gatunku w literaturze polskiej XVII, a poniekąd i XVII w. (Ziomek, s.440)

SIELANKA to gatunek literacki o proweniencjach antycznych. Ukształtował się w poezji greckiej,... więcejŻeńcy - streszczenie i bohaterowie

Żeńcy, czyli sielanka osiemnasta ze zbioru Szymonowica to najsłynniejszy utwór tego poety. Jak wiele realizacji tego gatunku, Żeńcy mają formę dialogu, w którego istotnym trzonem są pieśni. Odnajdujemy tu ludową przyśpiewkę, powracającą kilkakrotnie jak refren:
Słoneczko, śliczne oko, dnia oko pięknego!
Nie jesteś ty zwyczajów starosty naszego.
Ciebie czasem pochmurne obłoki zasłonią,
Ale ich prędko wiatry pogodne...
więcejObraz wsi i życie chłopów w Żeńcach Szymona Szymonowica

Szymonowic w Żeńcach daje realistyczny obraz życia chłopów na wsi w XVI wieku. Przedstawia typową sytuację, pracę podczas żniw pod nadzorem urzędnika. Opis trudu chłopskiego życia autor włożył w usta dwóch bohaterek – Pietruchy i Oluchny, które są jednocześnie uczestniczkami wydarzeń, ich obserwatorkami oraz komentatorkami. Już pierwsze wersy sielanki dosadnie ukazują ciężar pracy na pańszczyźnie:
Już...
więcej