Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl
Piot Skarga urodził się w 1536 roku w Grójcu, miejscowości położonej w pobliżu Warszawy. Pochodził z rodziny szlacheckiej, posługującej się nazwiskiem Powęski. W latach 1552-1555 studiował w Akademii Krakowskiej, gdzie uzyskał stopień bakałarza. Po zakończeniu studiów objął kierownictwo szkoły parafialnej przy kościele św. Jana w Warszawie. Najprawdopodobniej w roku 1564 przyjął święcenia kapłańskie, po czym został kanclerzem kapituły we Lwowie, gdzie dał się poznać jako żarliwy kaznodzieja, zwalczający innowierstwo.

Ważnym wydarzeniem w jego życiu okazał się wyjazd na dalsze studia do Rzymu, tu autor Kazań sejmowych wstąpił do jezuitów. Powrót do kraju nastąpił w roku 1571. Teraz Skarga uczył w szkołach w kolejnych miastach: Pułtusku, Jarosławiu, Poznaniu i Lwowie. W Wilnie objął stanowisko rektora kolegium jezuickiego, a piastował ten sam urząd w Akademii. W roku 1588 został powołany na stanowisko kaznodziei nadwornego króla Zygmunta III Wazy. Obowiązek ten pełnił do końca swoich dni. Zmarł w roku 1612 w Krakowie.

Piotr Skarga był wybitnym kaznodzieją, polemistą oraz hagiografem. Wiele z jego dzieł cieszyło się ogromną popularnością wśród jego współczesnych, natomiast dzisiejsi historycy literatury zaliczają żarliwego kaznodzieję do najwybitniejszych twórców prozy polskiej epoki Renesansu.

Najważniejsze dzieła Piotra Skargi

1577 (Wilno) - O jedności Kościoła Bożego pod jednym pasterzem i o greckim od tej jedności odstąpieniu – rozprawa debiutancka

1579 Żywoty świętych – jedno z najsłynniejszych dzieł Skargi, cieszące się ówcześnie olbrzymią popularnością (8 wydań za życia autora)

1592 Upominanie do ewanjelików

1595 Proces konfederacyjej

1597 Synod brzeski

1597 Kazaniach na niedziele i święta całego roku wraz z nimi opublikowano po raz pierwszy Kazania sejmowe

1603 Roczne dzieje kościelne przeróbka początkowych tomów dzieła kardynała Cesare Baromiusa z roku 1198

1606 Żołnierskie nabożeństwo

1607 Dyskurs na konfederacyjąPolecasz ten artykuł?TAK NIEUdostępnij


  Dowiedz się więcej
1  Kazanie o miłości ku ojczyźnie - streszczenie
2  Reformacja
3  Rzeźba renesansu