Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl

Sonety do Laury - wiadomości wstępne

Petrarka wpisał się do historii literatury światowej nie tylko jako piewca Laury, ale również jako twórca, który wraz Dantem Aligierim ukonstytuował wzór jednego z najkunsztowniejszych gatunków lirycznych, jakim jest sonet. Sonet włoski (nieco inaczej wygląda sonet francuski) złożony jest z czternastu wersów zgrupowanych w dwóch czterowierszach (tetrastychach) i dwóch trójwierszach (tercynach) o następującym układzie rymowym:... więcej

Francesco Petrarka - życie i twórczość

Francesco Petrarka urodził się 20 lipca 1304 w Arezzo. Jego ojcem był florencki notariusz, który na skutek różnych perypetii życiowych został skazany na wypędzenie z Włoch i konfiskatę majątku. Rodzina Petracców (tak pierwotnie brzmiało nazwisko Franciszka) osiedliła się w Awinionie, gdzie ojciec poety pracował jako prawnik na dworze papieża. (Właśnie w tym czasie stolica papieska została przeniesiona do Awinionu.) Franciszek studiował... więcejSonet 132 (Jeśli to nie jest miłość...) - analiza i interpretacja

Sonet 132 o incipicie „Jeśli to nie jest miłość...” (w tłumaczeniu Jalu Kurka; w barokowym przekładzie autorstwa Daniela Naborowskiego incipit brzmi następująco: „Jeśli nie masz miłości...”) należy do najbardziej znanych wierszy Petrarki. Mamy tu do czynienia z typowym przykładem liryki bezpośredniej, w której podmiot liryczny – nieszczęśliwy kochanek – wyraża swoje uczucia i emocje.... więcej

Sonet 134 (Nie mam spokoju...) - analiza i interpretacja

Sonet 134 Francesco Petrarki (w tłumaczeniu Jalu Kurka) to utwór o niezwykle silnym nasyceniu uczuć. Mamy tu do czynienia z liryką bezpośrednią, podmiot czyni wyznanie pani swego serca. Jednak to wyznanie ma specyficzną konstrukcję: właściwie większość utworu to opis uczuć podmiotu oraz zachowania jego ukochanej. Dopiero ostatni wers ukazuje, do kogo kierowane są te słowa:
Takim się stałem z twojej winy, pani.

To ostatnie... więcejObraz miłości w Sonetach do Laury

Centralnym tematem Sonetów do Laury jest miłość oraz ambiwalentne, drobiazgowo analizowane, uczucia jej towarzyszące. Na wstępie należy zaznaczyć, że poeta nadał opisywanym przeżyciom walor autentyczności. Choć tak naprawdę nie wiadomo, kim była Laura, czy rzeczywiście tak się nazywała, czy w ogóle istniała, to konsekwencja, z jaką poeta przez kilkadziesiąt lat kierował utwory w jej kierunku, sprawia, że opisywane uczucia,... więcej