Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl
Wydarzenia w Europie:
476 – upadek Cesarstwa Zachodniorzymskiego
507 – bitwa pod Poitiers
622 – początek islamu - ucieczka Mahometa z Mekki do Medyny
754 – powstaje Państwo Kościelne
800 – koronacja Karola Wielkiego na cesarza w Rzymie
843 – traktat w Verdun
865 – misja Cyryla i Metodego na Morawach
1054 – schizma wschodnia
1096-1099 – I krucjata, powstanie Królestwa Jerozolimskiego
1337-1453 – wojna stuletnia
1348 – powstanie uniwersytetu Karola w Pradze
1415 – spalenie na stosie Jana Husa
1453 – upadek wschodniego cesarstwa rzymskiego

Wydarzenia w Polsce:
966 – chrzest Polski
1000 – zjazd gnieźnieński
1025 – koronacja Bolesława Chrobrego
1138 – rozbicie dzielnicowe
1320 – koronacja władysława Łokietka
1326-1333 – wojny z Krzyżakami
1364 – w Krakowie powstaje Akademia
1385 – unia polsko-litewska w Krewie
1410 – bitwa pod Grunwaldem

Dzieła literackie
V w. – O państwie Bożym św. Augustyna
X – XI w. – Żywoty św. Wojciecha
XI w. – Pieśń o Rolandzie
XII w. – Kronika Galla Anonima
XIII w. – Bogurodzica
XIII w. – Summa teologiczna św. Tomasza z Akwinu
XIII w – Złota legenda Jakuba de Voragine
XII – XIII w. – Kronika Wincentego Kadłubka
XIII w. – Kronika wielkopolska
XIV w. – Kazania świętokrzyskie
XIV w. – Boska Komedia Dantego
XIV – XV w. – Psałterz floriański
XV w. – Roczniki Jana Długosza
XV w. – Wielki Testament Francoise Villona
XV w. – Rozmowa Mistrza Polikarpa ze ŚmierciąPolecasz ten artykuł?TAK NIEUdostępnij


  Dowiedz się więcej
1  Legenda o św. Aleksym - streszczenie
2  Bogurodzica i Lament świętokrzyski - analiza porównawcza
3  Bogurodzica - geneza, autorstwo, znaczenie pieśni